Ny rapport från CAF om små organisationers förutsättningar att växa.

CAF- Charities Aid Foundation har släppt en ny rapport från ett två-årigt projekt om hur man kan få små organisationer att växa. Rapporten ”How funders can do more to support the resilience of small Charities” ger en överblick av projektet, drar slutsatser samt ger fem handfasta råd till givare om hur man på bästa sätt kan stötta en liten organisation.

Genom initiativet CAF Resiliance fick tio stycken små och medelstora organisationer i Storbritannien mottaga projektbidrag och rådgivning under två års tid. I utbyte har organisationerna skapat ett nätverk tillsammans med CAF i syfte att främja ökat filantropiskt givande  till förmån för projektets mål. Förhoppningen är att kunna inspirera fler stora givare att stötta små organisationer långsiktigt och hjälpa dem att stärka organisationernas interna strukturer för att kunna uppfylla sina uppdrag och ändamål på bästa sätt.

I rapporten drar man slutsatser kring utmaningar specifika för små organisationer samt ger fem tips till givare om hur man på bästa sätt kan stötta en liten organisation. Dessa är:

  • Finansiera små organisationers långsiktiga organisatoriska arbete. Låt dem arbeta med en extern facilitator för att förstå grunderna till sina behov innan du erbjuder specifikt stöd såsom att betala för kärnkostnader och icke utförande personals löner.
  • Bygg långvariga relationer. Förändringsarbete  är långsamt och komplext. Bidra med fleråriga stöd med överenskomna effektresultat men med flexibilitetet kring hur resultat och utgifter kommer att se ut. Detta låter organisationen arbeta med vad som ger bäst resultat för dem och sina förmånstagare.
  • Ge små organisationer förtroende och uppmuntra en atmosfär präglad av uppriktighet. Uppmuntra organisationen att vara så ärlig som möjligt kring vad som fungerar och inte fungerar samt vart deras svaga punkter ligger.
  • Inse att ditt stöd inte nödvändigtvis kommer att ge synlig effekt. När det kommer till organisationsutveckling är det svårt att attribuera specifika insatser till mätbara resultat men de långsiktiga effekterna är värda det. Även om du inte kan specificera precis vilka resultat som är direkt kopplade till ditt stöd.
  • Inse att partnerskapsbyggande tar tid och därmed kostar pengar. Ge organisationen tid att utveckla och utvärdera partnerskap. För vissa organisationer är det bästa sättet att nå sina mål att arbeta i partnerskap med andra organisationer. Men detta kan inte ske utan en förståelse för den egna motståndskraften och en tydlig strategi för att identifiera potentiella partners.

Läs hela rapporten här