Ny rapport om ungas engagemang och givande

Generation Z – de som är födda i mitten av 90 talet och framåt – är en engagerad generation. Men engagemanget skiljer sig på flera sätt från tidigare ungdomsgenerationer. Det visar en ny rapport från Ungdomsbarometern.

Ungdomsbarometern har på uppdrag av Giva Sverige tagit fram en rapport om ungas engagemang. Rapporten och utgår ifrån Ungdomsbarometerns årliga studie som tusentals 15-24 åringar besvarar, med fokus på frågor som rör engagemang och givande som ställts under de 30 år som studien genomförts.

År 2030 är Generation Z unga vuxna och har sannolikt en utbildning, mer pengar att röra sig med och ett påbörjat arbetsliv – men fortfarande kanske en bit kvar till familjelivet. Med andra ord kommer de att ha mer resurser att engagera sig. För att kunna plocka upp den potentialen och möta potentiella givare och engagerade idag och kommande år måste vi förstå vad som formar deras beteenden. För det som präglar våra ungdomsår har stor betydelse för hur vi blir som individer, medborgare, konsumenter och givare.

– Ungas engagemang idag skiljer sig på flera sätt åt från tidigare ungdomsgenerationer. Generation Z är till exempel den första ungdomsgenerationen som till stor del saknar erfarenhet av en värld utan internet. Sociala medier är för många unga ett medel för kunskapsinhämtning och att uttrycka engagemang. Andra tendenser vi ser bland unga är att deras engagemang ofta är individuellt och intressestyrt, säger Jessica Åkerström, som är ansvarig för kvalitativa studier på Ungdomsbarometern.

Jessica Åkerström

Sociala medier är för många unga ett medel för kunskapsinhämtning och att uttrycka engagemang.

Rapporten Unga i fokus ger en övergripande beskrivning av ungdomsgenerationen med fokus på samhällsengagemang. Vidare går den på djupet i hur ungas engagemang i praktiken yttrar sig; hur det ser ut idag, förändringar över tid och hur unga kan tänka sig att engagera sig framöver. Slutligen följer en reflektion om vad rapportens insikter kan betyda för ideella organisationer som vill vara relevanta för unga – nu och på sikt.

Ladda ner rapporten