Patos insikt: Platå för gåvor via Facebook – så kan trenden vändas

Patos Insikt presenterar aktuell kunskap eller statistik som Giva Sverige tagit fram eller hämtat från omvärlden. Med Patos Insikt vill vi sätta ljuset på den kunskap som finns om finansiering av civilsamhället och därigenom bidra till kunskapshöjning.

Sedan 2017 finns möjligheten för svenska organisationer att ta emot gåvor via Facebook. För många har insamlingarna inneburit både större synlighet och ökade intäkter. Men hur utvecklas gåvogivandet via Facebook nu, och vad är nästa steg för Facebook som insamlingsarena?

2019 skänktes totalt 110 miljoner kronor till Giva Sveriges medlemsorganisationer via Facebook. Det var en ökning om närmare 40 procent jämfört med året innan. Så mycket som 100 av 160 medlemsorganisationer tog emot gåvor den vägen. Den största delen av gåvorna gick till de stora organisationerna; omkring 65 procent av det totala insamlade beloppet gick till någon av de 20 största medlemsorganisationerna. Men för flera mindre organisationer är gåvor som kommer in via Facebook mycket viktiga för finansieringen av verksamheten.

Möjligheten att ta emot gåvor via donationsfunktionen på Facebook erbjuds till godkända, etablerade organisationer som då erhåller hela gåvobeloppet utan några avgifter. Även privatpersoner kan idag ta emot gåvor men då dras administrativa avgifter från gåvobeloppet.

Hans Kullin, Barncancerfonden

En framgångssaga från start – både för små och stora organisationer
Barncancerfonden var en av de tre första organisationerna att få vara med och testa den nya funktionen när donationsfunktionen lanserades i Sverige. Hans Kullin, ansvarig för sociala medier på Barncancerfonden berättar att det snabbt blev en framgångssaga som slog alla förväntningar.
Redan under den första månaden såg vi insamlingsresultat runt en miljon kronor, och sedan dess har det bara utvecklats med fler funktioner och ökade gåvor.

För mindre organisationer har insamlingsfunktionen på Facebook fungerat som ett insamlingsverktyg som kunnat användas istället för att själva behöva göra kostsamma investeringar. Facebook möjliggör att engagera och ta emot gåvor utan att ha stora resurser till sitt förfogande – med nackdelen att de mottagande organisationerna inte får tillgång till givarnas personuppgifter.

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige och grundandes 2013.  Insamlingar via Facebook är en av deras största intäktskällor och majoriteten av gåvorna kommer från födelsedagsinsamlingar från privatpersoner.
– Förutom direkta gåvor är Facebook också väldigt viktigt för att driva trafik till de olika gåvosidorna på vår egen webbplats genom annonsering eller innehåll, säger Ylva Ågrahn som är digital kommunikatör på Suicide Zero.

Platå för gåvogivandet via Facebook
Idag, tre år efter att donationsfunktionen lanserades upplever dock flera organisationer en platå eller till och med nedgångar i insamlingen av gåvor via Facebook. I Giva Sveriges samtal med några av de organisationer som tagit emot mest gåvor via Facebook framgår att alla ser en liknande trend. Nedgången verkar inte vara coronarelaterad, utan noterades redan innan pandemin kom.

En tänkbar orsak som organisationerna själva lyfter är att nyhetens behag kan ha lagt sig. Att det var lätt att få en följare att starta en egen insamling vid ett tillfälle men svårt att uppmana till detsamma igen. Vidare lyfts konkurrensen av flera organisationer och individer som möjlig orsak till nedgången.

Ylva Ågrahn, Suicide Zero

Fånga upp engagemanget där det finns
Barncancerfonden har också upplevt en platå för insamlingen via Facebook men Hans Kullin ser ändå att det finns fortsatt stor potential.
– Facebook är en stark plattform som kan generera engagemang och gåvor på så många andra sätt än direkt via donationsfunktionen. Att få någon att skänka en gåva kan ses som ett led i en flerstegsraket, där organisationens arbete handlar om att noggrant följa och uppmuntra det engagemang som finns.

Grunden för gåvogivande är ett förtroende för organisationen som gåvan skänks till. Ylva Ågrahn på Suicide Zero:
– Facebook är för oss en plats där vi kan engagera våra följare, visa att vi är aktiva i vår fråga för att de ska fortsätta ha förtroende för oss och vårt arbete.

Enligt rapporten Svenskarna och internet 2019 är Facebook världens största sociala nätverkstjänst. Idag använder tre fjärdedelar av internetanvändarna Facebook någon gång och hälften gör det dagligen. Tillväxten för Facebook tycks dock ha stannat av och eventuellt kan en nedåtgående trend vara på gång, enligt rapporten. Så vad kan organisationerna göra ytterligare för att behålla engagemanget hos sina följare och fortsätta samla in pengar via plattformen?

Både Suicide Zero och Barncancerfonden ser exempelvis att livesända arrangemang med donationsmöjligheter är ett fenomen som kommer att växa.
– Att kunna skänka under livesändning är ett sätt för oss att ta vara på ”här och nu känslan”, säger Ylva Ågrahn.

– Facebook har både redskapen och intresset av att bidra till ideell sektor. Det finns mer att göra för att utnyttja potentialen, men det krävs noggrant och systematiskt arbete, säger Hans Kullin.

Text: Josefiina Ben Azzouz, analytiker på Giva Sverige