Samarbeten mellan ideella organisationer ökar för att hantera sämre ekonomi

Mer än 9 av 10 ideella organisationer i Europa påverkas av det svåra ekonomiska läget, och var femte oroar sig för framtiden. Ett allt vanligare sätt att hantera de sämre ekonomiska förutsättningarna är samarbeten mellan organisationer. Det visar 2024 års upplaga av Non Profit Pulse Report, en rapport gjord i samarbete mellan European Fundraising Association (EFA), Salesforce och Chartered Institute of Fundraising (CIOF).

Det är fjärde gången EFA släpper rapporten Non Profit Pulse Report i samarbete med Salesforce och detta år ingår även CIOF i samarbetet kring rapporten. Rapporten syftar till att ge en bild av hur olika aktuella frågor påverkar ideella organisationer i Europa och hur de anpassar sig utifrån de nya förutsättningar som uppstår. Underlag för rapporten är en enkät som skickats till beslutsfattare inom ideella organisationer i tjugo olika länder.

En tydlig förändring mot tidigare års rapporter är att samarbete mellan organisationer är betydligt högre prioriterat när organisationer anger hur de har ändrat sina insamlingsstrategier under 2023. Diversifiering av insamlingskanaler och ett ökande fokus på digitala kanaler är fortfarande de vanligaste insatserna, men samarbeten ligger nu trea från att 2022 ha varit den åttonde vanligaste förändringen organisationer gjort. Detta är en effekt av ökande kostnader som driver organisationer att hitta nya sätt att bli effektivare, där samarbeten kan vara en lösning. Det framgår också att endast 8% av organisationerna uppger att de inte ändrat sin insamlingsstrategi, vilket visar på vilken föränderlig värld de befinner sig i.

Ökat fokus på personalens välmående
En föränderlig värld sätter dock också stora krav på personalen. Att hantera en större arbetsbelastning anges som den viktigaste området att fokusera på, och att stödja personalen och deras välmående är på tredje plats. Behovet att öka personalens kunskap är inte lika prioriterat som tidigare, utan rekrytering och se till att personal stannar kvar är mer i fokus i år.

Årets rapport gör också en djupdykning i organisationernas förhållande till AI. Det visar bland annat att den stora farhågan organisationer har gällande AI rör datasäkerhet och dataintegritet, men att merparten av organisationerna trots allt är positiva kring AI och vill lära sig mer.

Läs hela rapporten här

Anmäl dig till den digitala lanseringen av rapporten här!