Stor tilltro till ökat givande om ett år, men nuläget är bistert visar Gåvoindex 

Gåvoindex (FMI) för mars landar på 61, ner två steg från 63 i februari. Bakom den förhållandevis lilla nedgången döljer sig dock en stor skillnad i organisationernas syn på framtiden jämfört med hur utvecklingen såg ut i mars. Det är endast en stor tilltro till det framtida givandet som håller Gåvoindexet uppe på fortsatt höga nivåer.

Gåvoindex ger en indikation om utvecklingen av givandet från allmänhet och företag och baseras på ett genomsnitt av utvecklingen den senaste månaden (FMI Nuläge) och prognosen om ett år (FMI Prognos) hos Giva Sveriges medlemsorganisationer. Ett resultat över 50 innebär en generellt positiv syn på givandet. För mars månad hamnar FMI Nuläge på 44 och FMI prognos på 78, ett historiskt stort gap mellan förhoppningen till det framtida givandet och det faktiska utfallet föregående månad. 

– Många ekonomiska indikatorer börjar nu att peka uppåt, till exempel ökade konjunkturinstitutets barometerindikator med 2,4 enheter i mars. Det tillsammans med en förhoppning om sänkta räntor framöver gör att hushållens ekonomi bör vara på väg att förbättras. Det är dock tydligt att det inte har avspeglat sig i givarnas beteende ännu, säger Mårten Palmefors, senior analytiker på Giva Sverige. 

Det är främst de allra minsta och de allra största organisationerna som ser ett oförändrat eller minskat givande, medan medelstora organisationer ser en bättre utveckling. Något som också sticker ut när man bryter ut specifika grupper av organisationer är att de organisationer som fokuserar på internationell hjälpverksamhet såg en sämre utveckling i mars än månaderna innan. 

– Organisationer som arbetar med internationella frågor är en bred grupp som jobbar mot en mängd olika ändamål, men bland dessa finns så klart ett antal organisationer som samlar in gåvor till omvärldshändelser som fått stor mediabevakning på sistone, som till exempel händelserna i Gaza. Kanske är det här en första indikator på att dessa organisationer ser ett minskat engagemang från givare gällande dessa frågor, säger Mårten Palmefors. 

Till Gåvoindex 

Om Gåvoindex/Fundraising Managers Index (FMI) 

  • Gåvoindex är en konjunkturmätare för givandet i Sverige som tas fram månadsvis av Giva Sverige. Indexet en enkätbaserad ekonomisk indikator som är uppbyggd på samma sätt som Exportchefsindex. Det beskriver hur gåvogivandet från allmänheten och företag utvecklar sig historiskt över tid och förutser hur givandet kommer att utvecklas det närmaste året. 
  • Gåvoindex bygger på enkätsvar från insamlingsansvariga hos Giva Sveriges medlemmar. De svarande ombeds att beskriva det faktiska utfallet under den senaste månaden utifrån om givandet har ökat, är oförändrat eller minskar, men också ta ställning till om de tror att utfallet i samma månad om ett år kommer att vara ökande, oförändrat eller lägre. Resultat över 50 innebär en positiv syn på gåvogivandet och ett resultat under 50 innebär en negativ syn. 
  • Gåvoindex presenteras varje månad på Giva Sveriges webb.
     

Mer om Gåvoindex och hur det tas fram: Fakta om gåvoindex – Giva Sverige

För mer information, kontakta:
Charlotte Rydh, generalsekreterare: charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93
Mårten Palmefors, senior analytiker: marten@givasverige.se, 08-677 30 97