Trendrapport 2022 – ökad komplexitet och relevans i fokus

En viktig uppgift för Giva Sverige är att kontinuerligt fånga upp och förstå händelser och skeenden som kan ha betydelse för såväl ideell sektors utveckling som finansieringen via gåvor, bidrag och samarbeten.  I Trendrapport 2022 samlar Giva Sverige nio fristående skribenter som med olika perspektiv – från civilsamhället, forskarvärlden och näringslivet – bidrar till att inspirera, utmana och göra oss redo för det kommande året.

Detta är den tredje trendrapporten från Giva Sverige och den röda tråden, eller ledorden, i årets rapport skulle kunna sammanfattas med ökad komplexitet och fokus på relevans. Spaningarna utmanar också i hög grad den ideella sektorns självbild och uppmanar till att våga prova nya tankar och vägar för att nå olika målgrupper, bidra till våra ändamål och motivera intressenter. Men våra trendspanare ger också konkreta råd på vägen om hur vi kan tänka, agera eller ifrågasätta för att bibehålla, och öka, ideell sektors relevans i samhället.

– Giva Sverige vill rikta ett varmt tack till de nio skribenter som bidragit med sin kunskap och sina perspektiv. Vi hoppas att Trendrapport 2022 väcker nyfikenhet och ger inspiration till hur vi kan öka människors engagemang men också stå upp för civilsamhällets särart, säger Charlotte Rydh.

Rapporten lanseras vid ett seminarium den 13 december där fyra av skribenterna medverkar. Du kan ladda ner rapporten här.

Medverkande skribenter:

  1. Osäkerheten är trenden – Ola Mattsson, Rädda Barnen
  2. Ett arv av att hjälpa – Marin Nihlgård, IM Individuell Människohjälp
  3. From measuring to managing ”impact” – Roel Boomsma, the University of Sydney Business School & Lukas Goretski, Stockholm School of Economics
  4. Civilsamhället tvingas välja sida – Sara Damber, Stenbecks Stiftelse
  5. Vi är alla framtidens filantroper – Jenny Lycke, PwC
  6. Breddad syn på medlemskap och supporterskap – Silvia Kakembo, Arena Opinion
  7. Hållbarhet från ett företagsperspektiv – Louise König, Ramboll
  8. Digitalisering – dröm eller mardröm? – Louise Callenberg, Callenberg ARTS

´