Chans för ideella organisationer att utveckla sin effektmätning kostnadsfritt

Är ni en ideell organisation fokuserad på barns och ungas psykiska hälsa och intresserade av att förbättra er förmåga att mäta effekter? RISE tar nu emot intresseanmälningar för en pilotprojekt under hösten, där tre organisationer erbjuds kostnadsfri support för att utveckla sina kunskaper inom effektmätning genom praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte.

Inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet Effektmätning för hållbar välfärd har RISE och Effektfullt tagit fram vägledningen OSF | Effektmätning i praktiken – Rapporteringsriktlinjer och vägledning. För att testa vägledningen vill RISE nu samverka med tre organisationer som står inför att starta en ny verksamhet eller ska vidareutveckla en befintlig verksamhet för att exempelvis nå en ny målgrupp.

Låter detta som ett intressant erbjudande för er organisation? RISE tar nu emot intresseanmälningar för att delta i arbetet under hösten. Sista ansökningsdag är 31 maj.

läs mer om piloten och anmäl ert intresse här