Nu lanseras en standard för sociala och miljömässiga effekter

Allt fler organisationer strävar efter att visa hur de minskar sin påverkan på miljön och bidrar till att lösa sociala utmaningar. Att då kunna utvärdera och jämföra effekterna av olika insatser är nödvändigt men inte helt enkelt eftersom det saknats gemensamma riktlinjer och ramar. Den 21 maj lanseras nu två standarder som underlättar för organisationer att mäta och jämföra sociala och miljömässiga utfall och effekter.

Under ledning av Svenska institutet för standarder, SIS, har Giva Sverige sedan 2021 medverkat i ett projekt för att tillsammans med ett 20-tal andra organisationer skapa en gemensam standard för att bedöma och rapportera effekter av olika insatser. Nu är resultaten här, i form av de nya standarderna Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Planering för datainsamling samt Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Terminologi.

Syftet med de två nya standarderna för Mätning av sociala och miljömässiga effekter är att hjälpa organisationer att mäta hur deras verksamhet påverkar samhället och miljön på ett tydligt sätt. På samma sätt som det finns rutiner för att rapportera ekonomisk information, strävar standarden efter att skapa liknande regler för att mäta dessa effekter. Genom att använda standarderna kan organisationer bli bättre på att mäta och jämföra hur deras aktiviteter påverkar samhället och miljön.

”Vi vet från vårt arbete med riktlinjer för effektrapportering att effektmätning är svårt men samtidigt nödvändigt för att sätta fokus på vad organisationer åstadkommer över tid. De nya standarderna är betydelsefulla för att underlätta effektmätning för olika typer av organisationer, men innebär också möjlighet till ökad kunskap om effektmätning bland finansiärer och beslutsfattare”, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige.

Tisdagen den 21 maj  kl. 13:00 – 16:00 bjuder SIS in till ett digitalt lanseringsseminarium där de nya standarderna presenteras.

läs mer och anmäl dig här