Uppdatering av Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3

Nu finns en uppdatering publicerad av Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 för 2020. Förändringar i riktlinjerna jämfört med föregående år är markerade i texten. Riktlinjerna tillämpas oavsett juridisk form av ideella föreningar, stiftelser och trossamfund och räknas som god sed för ideella organisationer som helt eller delvis finansierar sin verksamhet med gåvor och bidrag samt medlemsavgifter.

Du kan ladda ner de aktuella riktlinjerna här.