Människovärdet kan aldrig marknadsanpassas

Sanna Detlefsen, Linköpings Stadsmission
Sanna Detlefsen, Linköpings Stadsmission

Ibland när jag behöver lite extra kraft och energi i mitt arbete som direktor söker jag upp deltagare eller medarbetare för att få mig lite verklighet till livs.

Den här dagen besökte jag Oasen, Linköpings Stadsmissions behandlingshem för kvinnor. Dit kommer personer som har beroendeproblematik och varit våldsutsatta i den grad att det krävs behandling för både beroende och trauma samtidigt.  En kvinna sa ”jag vill berätta för dig hur det blev för mig efter en tid här på Oasen. Jag åkte till infektionskliniken och där blev jag bemött som jag brukar bli bemött. Men nu hade jag varit på Oasen och vant mig vid att bli bemött som en värdefull människa. Det blev en chock, när jag kom på att jag är ju en missbrukare som inte är värd nåt”.

Orden grep tag i mig, för det är något oerhört i det hon berättade. Att vänja sig vid att bli bemött som en värdefull människa och genom någon annans bemötande komma på att så var det inte.

Stadsmissionen är en del av den idéburna sektorn och erbjuder ett mervärde i våra sociala tjänster genom att vi går den extra milen med våra deltagare, vi anstränger oss för att se människan bakom utsattheten och med örat mot marken söker vi upp behov och säger ”här kan vi skapa förändring”.

Samhället står inför enorma välfärdsutmaningar och vi behöver alla hjälpas åt.  Det kräver att politiker förstår vårt mervärde, ser vår professionalitet och med beslutsamhet skapar förutsättningar för idéburen sektor att växa så att fler människor kan erfara hur det känns att ha ett värde. Men även givandet är en central del i att utvecklas och få utrymme att alltid ge medmänsklighet plats. Kombinationen är nödvändig. Genom politisk mod och givandets kraft fokuserar Stadsmissionen på samhällsutmaningar och den utsatthet som finns runt oss så att fler personer kan vänja sig vid att vara en värdefull människa. Ett gott bemötande kan aldrig beställas eller köpas. Det finns där och frodas hos Stadsmissionen.

Som en klok person sa:

Människovärdet kan aldrig marknadsanpassas, marknaden däremot
både kan och bör människoanpassas.

// Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission