AI i civilsamhälle – Friends och Mind inleder sin AI-resa

Artificiell intelligens (AI) är ett verktyg för verksamhetsutveckling för organisationer i alla samhällssektorer. Vinnova och AI Sweden genomför nu en fyraårig kraftsamling där kommuner och civilsamhälle får skräddarsydd hjälp att förstå hur AI kan användas och möjlighet att söka finansiering till konkreta projekt. Nu har de första ettåriga pilotprojekten startats där Mind och Stiftelsen Friends beviljats finansiering från Vinnova för att påbörja sin AI-resa.

Insikter från Minds chattsamtal för behovsstyrd verksamhetsutveckling
Minds projekt ska med hjälp av AI använda chattsamtal mellan volontärer och stödsökande där språkdata analyseras för att ge organisationen insikter baserat på data. Genom projektet får Mind bättre underlag för att styra organisationen, förmedla mer precisa insikter om samtalen till civilsamhället och andra aktörer och tillhandahålla bättre anpassat utbildningsmaterial till volontärer. Tekniken kommer även att bidra till en bättre arbetssituation genom möjligheten till anpassat stöd till volontärer. Insikterna säkerställer även att volontärer har den kompetens som krävs vilket kommer öka kvalitén i samtalen.

Friends AutoIarm
I Friends databas finns en halv miljon fritextsvar som utgör en ovärderlig kunskapskälla från de som vet mest om mobbning: barn och unga själva. Texterna innehåller också information om potentiellt akuta och farliga situationer. Genom projektet kan Friends med hjälp av AI snabbt lokalisera situationer där en elev i fritextsvar uttrycker en potentiell farlig situation och ett behov av omedelbar hjälp. Målet är att etablera ett system där Friends på ett effektivt och ansvarsfullt sätt kan hantera fritextsvar i enkäter vilket ökar Friends förmåga att effektivt upptäcka och allokera rätt insatser i situationer där barn och unga far illa.

Vill du veta mer?
Är du nyfiken på hur din verksamhet kan hjälpas av AI, eller kanske redan har en idé men inte har kompetens eller medel för att genomföra det? AI Sweden och Vinnova söker fortfarande efter kommuner och organisationer som vill lära mer om hur artificiell intelligens kan bli ett verktyg i verksamheten. Det finns ytterligare finansieringsmöjligheter för organisationer inom civilsamhället som vill starta sin AI-resa. Redan i maj 2023 öppnar utlysningen för de som vill ansöka finansiering. Det finns även möjligheter för de organisationer som redan påbörjat sin AI-resa och nu vill utveckla och skala upp sitt arbete. Du kan dessutom delta på AI Swedens webbinarium som ger dig inspiration och exempel på hur man som kommun eller organisation i civilsamhället kan närma sig av AI.

Giva Sverige delar uppfattningen om att civilsamhället har en viktig roll att spela när det kommer till digitalisering av samhället. Civilsamhället har goda möjligheter att utvecklas och skapa stort värde genom att använda AI och digitaliseringens möjligheter. Vi ser därför fram emot att följa organisationernas AI-resa och kommer följa upp med uppdateringar från projekten. Giva Sverige har arbetat med AI och digitalisering genom Nysta initiativet och bland annat tagit fram 35 rekommendationer för ideella organisationers sociala innovationsresa. Underlaget ska ses som en start för att dela kunskap och insikter om hur vi ideell sektor kan stärka förmågan att ställa om våra verksamheter och för att förstå hur vi ska dra nytta av ny teknik för social innovation.

Anmäl dig till webbinariet här.

Klicka här för att läsa mer om projekten

Mer information om Vinnovas utlysningar finner ni här!

35 tips och rekommendationer för att lyckas med digitaliseringen