Giva Sveriges insatser i Almedalen – ta del av dem här

Efter en händelserik vecka avslutas Almedalsveckan 2024. Giva Sverige medverkade i en rad paneler, modererade samtal och arrangerade egna seminarier. För dig som inte hade möjlighet att ta del av våra programpunkter på plats har vi samlat dessa nedan för att du ska kunna ta del av dem:

Panelsamtal på Dagens Industris scen

  • Veckan inleddes med att Giva Sverige arrangerade ett panelsamtal på Dagens Industris scen i Almedalen tillsammans med Thomas Frostberg, journalist, Lotta Bourgoin, chef Privat Banking på Nordea, Elisabeth Thand Ringqvist, riksdagsledamot (C) och Annika Sten Pärson, Founding Partner and Executive Chair på The Inner Foundation. Med utgångspunkt i frågan ”Förmögenheter och filantroper – hur gör givandet mest nytta?” lyfte Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige, frågan kring filantropiskt givande. Se panelsamtalet från Dagens Industri här. 

Civilsamhällesarenan i Almedalen

  • För tredje året genomfördes Civilsamhällesarenan i Almedalen, där Giva Sverige tillsammans med elva andra paraplyorganisationer inom civilsamhället och MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) samverkar. En plats där det under två dagar pågick 19 programpunkter som alla satte fokus på civilsamhällets uppdrag och förutsättningar. På onsdagen den 26 juni invigdes arenan med ett seminarium där företrädare för oppositionen, Mats Berglund (MP), ordförande Kulturutskottet, och Lawen Redar (S), vice ordförande Kulturutskottet fick ge sin bild av vad de vill driva för civilsamhällespolitik. Detta följdes senare under dagen med ett samtal med Jakob Forssmed (KD), socialminister. Se seminariet ”Civilsamhället har engagemang och förmåga – men vad vill regeringen och oppositionen?”.

Privat finansiering inom kulturlivet – hur gör vi det möjligt?

  • På ett seminarium arrangerat av Kungliga Operan och Dramaten diskuterades privat finansiering inom kulturlivet och vilka möjligheter och hinder som finns för samverkan med privata finansiärer. Tillsammans med Kitte Wagner, Dramaten, Catarina Falkenhav, Operan, Stefan Forsberg, Konserthuset och Cecilia Kolga, Walleniusrederierna medverkade Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige i samtalet. Se seminariet ”Privat finansiering inom kulturlivet – hur gör vi det möjligt?”

Vem ska finansiera civilsamhället?

  • På torsdagen arrangerade Giva Sverige ett seminarium inför på en fullsatt Civilsamhällesarena. Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige, ledde samtalet som inleddes av Anders Årbrandt, Managing Director på Postkodlotteriet. I panelsamtalet medverkade riksdagsledamöterna Anna Lasses (C), Cecilia Engström (KD), Jan Riise (MP), Alexander Christiansson (SD) och Peter Ollén (M). Se Seminariet: ”Vem ska finansiera civilsamhället – staten, kapitalet eller medborgaren?”

Finansieringens betydelse för demokratin

  • CIVOS och Studieförbunden höll också seminarium på Civilsamhällesarenan där fokus låg på hur nedskärningar från det offentliga påverkar samhället och inte minst civilsamhället i stort. Lawen Redar (S), och Yusuf Aydin (KD) diskuterade under ledning av David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden och Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.  Se Seminariet ”Finansiering av civilsamhället – betydelsen för demokratin”.