Åtta trender som kan stärka civilsamhället under 2024 – nu lanseras Giva Sveriges Trendrapport!

Snart är 2023 till ända och det har varit ett år där omvärlden satt spår i allt vi gör. Höjda räntor, rusande inflation, jordbävningar, krig i vårt närområde och en ny politisk karta är några faktorer som gjort att vi behövt reagera, ställa om och på många sätt omvärdera både oss själva och vår omgivning. När vi nu går in i 2024 kan Trendrapporten från Giva Sverige ge inspiration och tankar för att hantera en alltid oförutsägbar framtid.

Med hjälp av spaningar från åtta personer med olika kunskapsområden och erfarenheter ger Trendrapport 2024 en bred och varierad bild av olika trender och tendenser i samhället som har, eller kan ha betydelse för människors engagemang och ideella organisationers finansiering från gåvor, bidrag och samarbeten. Trots skilda perspektiv finns en gemensam nämnare bland årets skribenter, och det är betydelsen och behovet av att blicka inåt; förstå först vad ni som organisation står för, för att sedan dra nytta av den inneboende styrkan som finns där. Det kommer att vara en framgångsfaktor under 2024. Dessutom tipsar skribenterna om att; Förenkla!, Var nyfiken! och Ta det lugnt!

– Det är alltid så otroligt spännande att få läsa de olika texterna för det ger alltid nya perspektiv på gamla frågor eller väcker helt nya tankar. I år uppskattade jag särskilt att det fanns tydliga budskap om att våga förenkla det komplexa, vara nyfiken och framför allt, långsamhetens och långsiktighetens lov, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

En av Giva Sveriges viktigaste uppgifter är att fånga upp och förstå händelser och skeenden som kan ha betydelse för ideell sektors finansiering via gåvor, bidrag och samarbeten. Kunskapen ska bidra till att inspirera organisationer och stärka förutsättningarna för privat finansiering av civilsamhället. Trendrapport 2024 är en del av det arbetet och årets rapport spänner över en bredd av ämnen, från socialt riskkapital och medlemsengagemang till forskningens kunskapsbidrag och hur konsumtionsmönster kan överföras och tolkas för givande.

– Giva Sverige vill rikta ett varmt tack till de åtta skribenter som bidragit med sin kunskap och sina perspektiv. Vi hoppas att Trendrapport 2024 väcker nyfikenhet och ger inspiration att bidra till ökat engagemang och samverkan för civilsamhället, säger Charlotte Rydh.

LADDA NER RAPPORTEN HÄR

Skribenter
Ruth Brännvall
, CEO, Impact Invest och forskare
Max Horttanainen, Förbundsordförande, Spelkulturförbundet Sverok
Aygül Lale Kabaca, VD, Make Equal Culture and Performance
Per Leander, Generalsekreterare, Hundstallet
Caroline Thunved, VD & generalsekreterare, Sveriges Kommunikatörer
Henrik Sjödin, strateg, Åkestam Holst NoA
Johan Vamstad, lektor & forskare, Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiölds högskola
Barry Hoolwerf, Executive Director, European Research Network On Philanthropy (ERNOP).