Bakom kampanjen: Vad undrar du om cancer? – Cancerlinjen AMA på Reddit

Under rubriken ”Bakom kampanjen” lyfter vi framgångsrika och kreativa kampanjer. Stora som små. Vi kollar hur det gick, vem som gjorde vad, hur idén föddes och vilka lärdomar man dragit av kampanjen. Den här gången kikar vi närmare på Cancerfondens Reddit kampanj: Vad undrar du om cancer?

Bakgrund
Den 24 november, genomförde Cancerfonden en så kallad Ask me anything (AMA), en frågestund på diskussionsforumet Reddit. Från kl 9.00 till 16.00 svarade medarbetare från Cancerlinjen på frågor om cancer. Det var första gången organisationen kommunicerade i den här kanalen. Sweddit eller r/Sweden som är den svenska delen av Reddit är ett av de största svenska digitala forumen med 628.000 medlemmar. Genom att bjuda in användarna att ställa frågor även anonymt så ville organisationen öka medvetenheten om cancer och erbjuda en plattform för att adressera frågor och orosmoment hos allmänheten. Tack vare samarbetet med Reddit så låg vår AMA synlig under hela dagen på r/sweden

Idé
Idén tog avstamp i en tes om att det fanns ett uppdämt behov av Cancerlinjen i målgrupper, b.la. hos unga män, som organisationen idag inte når i lika stor utsträckning som andra målgrupper. Idén föddes internt i en ambition om att jobba mer ambulerande med Cancerlinjen och inspirerades av hur b.la. Magdalena Andersson startade en egen AMA:s på Reddit under valrörelsen 2022.

Mål
Syftet var att öka kännedomen om Cancerlinjen och nå ut till en målgrupp som till vardags troligtvis inte nås så ofta av Cancerfondens övriga kommunikation. Den största användargruppen på Reddit är män födda på 90-talet och 58% av alla manliga 90-talister i Sverige har använt Reddit det senaste året.

Genomförande/kanaler
Inför kampanjen kontaktade organisationen Sweddits moderatorer med idén om att göra en AMA (Ask me anything). Moderatorerna erbjöd Cancerfonden möjligheten att “klistra” sin post högst upp på forumsidan under dagen. Under en hel arbetsdag satt medarbetare från Cancerlinjen och svarade på frågor om cancer.

Resultat
Frågestunden blev väldigt fin med många viktiga frågor och god spridning. Nästan 150 inlägg gjordes i tråden under dagen och Cancerfondens tråd nådde 74.300 visningar.

Lärdomar
Cancerlinjens mål är att ge stöd kring cancer, oavsett var behovet finns. Uppenbarligen fanns det ett behov av att prata om cancer på Reddit och för organisationen kändes det betydelsefullt att ha ökat kunskapen om cancer hos en målgrupp som de sällan når.

Det var en positiv erfarenhet och något vi säkert kommer att prova igen framöver. Vi tycker att det är väl värt för andra av Giva Sveriges medlemmar att prova kanaler som Reddit, inte minst som ett sätt att nå ut till yngre män”, säger Hans Kullin PR- och innehållsredaktör, Cancerfonden

– Cancer kan vara ett svårt ämne att prata om, men Redditanvändarna gjorde med det bravur. I forumet ställdes högst relevanta om livet med cancer, hur man kan stötta någon som har det svårt, funderingar kring ärftlighet och klargörande om riskfaktorer för cancersjukdom, säger Fanny Pontán, leg. Sjuksköterska och samordnare för Cancerlinjen.

Arbetsgrupp
Arbetet skedde internt med en arbetsgrupp bestående av press, redaktörer och samordnare för Cancerlinjen.