Bakom kampanjen: We Effect och Vi-skogens företagssuccé

Under rubriken ”Bakom kampanjen” tittar vi in bakom framgångsrika och kreativa kampanjer. Stora som små. Vi kollar hur det gick, vem som gjorde vad, hur idén föddes och vilka lärdomar man dragit av kampanjen. Den här gången tittar vi in bakom ”Hela Sverige mot Hungerpandemin”, kampanjen som utsågs till Årets företagssamarbete vid Insamlingsforum i mars.

Organisation
We Effect och Vi-skogen – två separata organisationer med egna varumärken och egen juridisk form. Det här var första gången man genomförde en gemensam kampanj.

Kampanj
Hela Sverige mot Hungerpandemin

Bakgrund

Peter Nordengren

– När covid-19-pandemin intensifierades under våren 2020 stod det klart att det var en kris som drastiskt skulle förändra förutsättningarna för We Effect och Vi-skogens utvecklingsarbete. I de länder där våra partnerorganisationer verkar infördes hårda nedstängningar och “lockdowns”, vilket innebar omedelbara ekonomiska och sociala effekter för de redan utsatta målgrupper vi arbetar med. Hungern ökade i spåren av pandemin, och FN varnade för en fördubbling av antalet akut hungriga i världen till 265 miljoner inom ett år, berättar Peter Nordengren som är Business Developer på We Effect.

Idé
Coronakrisen drabbade hela världen, men dess effekter påverkade människor olika. Krisen synliggjorde också behovet av kollektiv solidaritet och kollektiva lösningar, och belyste vikten av samarbete i tider av kris. Med den ansatsen skapade We Effect och Vi-skogen tillsammans med sina medlemsorganisationer (KF, Coop, Swedbank, Riksbyggen, HSB, LRF, KfS, Fonus, OK, Lantmännen och Companion) uppropet #StarkareTillsammans.

– Syftet var att arbeta för att belysa och bekämpa den hungerkris som brutit ut i pandemins spår. Uppropet mynnade ut i en gemensam kampanj; Hela Sverige mot Hungerpandemin. I vissa fall skulle företagen bara kommunicera internt men vart efter kampanjen växte fram så valde företagen att även kommunicera externt, säger Peter Nordengren.

Mål
Kampanjens mål var att uppmärksamma den globala hungerkatastrofen och att samla in pengar för att långsiktigt motverka den. Centralt var också förståelsen att pandemin skapade ett enormt behov av global samverkan – och av samarbete mellan företag, organisationer och medmänniskor. We Effect medlemsorganisationer och Vi-skogens företag, som själva hade behövt ställa om under pandemin, var mycket viktiga för att man skulle ha en chans att möta de behov som nu uppstått.

– Vi såg en enorm möjlighet att arbeta på ett nytt sätt, ännu närmare våra medlemsorganisationer och företag. En utmaning var att trots vår relativt låga kännedom hos allmänheten och begränsad budget skapa en trovärdig kommunikation och kampanj som skulle nå en bredare målgrupp ”än vanligt”, där vi även ville inkludera en ung och digital målgrupp – personer som vanligtvis inte ger till hjälporganisationer, berättar Peter Nordengren.

Genomförande/kanaler
– Medlemsorganisationernas sociala medier, nyhetsbrev och fysiska kanaler, såsom butiker.

– Genom att mobilisera Sveriges främsta influensers och använda deras röster för att nå ut och aktivera målgruppen startades en rörelse kring Hela Sverige Mot Hungerpandemin. Det blev startskottet för vad som snart skulle innebära att 150 svenska influensers med sammanlagt 24 miljoner följare drev vidare kampanjen av eget genuint engagemang.

– Digitalt content och annonsering i sociala kanaler, men även i medlemsorganisationernas egna kanaler digitalt och fysiskt till kunder och medarbetare.

– En talkshow i tre delar där medlemsorganisationerna var involverade. I programmen kunde man bland andra se företrädare från HSB, Coop och We Effects generalsekreterare Anna Tibblin.

Resultat

Budget
– Vårt mål var att få in minst 4 kronor per investerad krona. Det var ett väldigt ambitiöst mål eftersom kampanjer traditionellt inte alltid är lönsamma första gången, men det lyckades vi med i insamlingsdelarna i kampanjen. Sedan hade kampanjen även som syfte att stärka bilden av svenskt bistånd och öka kunskapen om det bland allmänheten och där ser vi att vi lyckades engagerad allmänheten, företag, och politiker. Den delen är svårare att mäta, men det är ändå talande att 150 influensers engagerade sig pro bono för att stå upp för det svenska biståndet och lyfta den hungerkatastrof som orsakas av pandemin. I arbetet med kampanjen fick vi även möjlighet att se över vårt arbetssätt, med tex influensers, och vi investerade för att stärka vår interna kapacitet i syfte att bli mer effektiva i vår insamling.

Lärdomar
– Kampanjen visade tydligt hur mycket vi har att vinna på att arbeta nära våra medlemsorganisationer och hur vi genom breda samarbeten tillsammans kan engagera fler. Fortsättningsvis kommer våra medlemsorganisationer att vara ännu mer involverade i kampanjarbetet, och vi kommer också arbeta för att skräddarsy budskapen utifrån de gemensamma fokusfrågor vi har. Att få genomslag i även deras kanaler möjliggör ännu starkare genomslag för de frågor som vi lyfter, säger Peter Nordengren.

Att arbeta med influensers var nytt för We Effect och Vi-skogen, och krävde ett mått av mod i och med att man lade ett så stort ansvar för en stor och viktig kampanj i händerna på någon annan.

– Även här var samarbetet med medlemsorganisationerna viktigt, för att även nå ut i deras kanaler och skapa en känsla av en redan existerande uppslutning i företagssverige.

Se en kort film om kampanjen här

Arbetsgrupp
We Effect/Vi-skogen
Övergripande ansvarig: Mohammed Mohsen, marknadschef
Kampanjansvarig: förarbete Sanna Wendt PL, produktion/kampanj Patric Meyer PL
Digitalt: Sofia Labraaten, Carola Rydstedt, Rebecka Lindmark
Kundkontakt medlemsorganisationer: Peter Nordengren, Johanna Spetz, Maria Kaarto
Opinion/PR: Kajsa Liljegren, Marcus Lundstedt, Anna Koblanck

Byrå: Splay One
Creative Director och huvudkontakt: Mina Fagerfjäll
Client Manager: Line Bomark
Project Manager: Elin Falck
Producent: Johan Kvaremo
Copywriter: Erik Beijmar
Art Director: Linus Häggman

Text: Amelie Furborg