Årsmötet beslutade om viktiga steg för ökad trovärdighet för Kvalitetskoden

Vid Giva Sveriges årsmöte fattades beslut om att inrätta en extern Kodkommitté för att säkerhetsställa utvecklingen av Kvalitetskoden och öka trovärdigheten för Tryggt givande. Dessutom valdes flera nya förtroendevalda; Erik Johansson Sverige för UNHCR (styrelseledamot), Madelene Lindberg, WWF (förtroendevald revisor) samt Jesper Nilsson, Rädda Barnen (Elektorsgruppen).

Den 2 juni var det dags för Giva Sveriges årsmöte, detta år som ett hybridmöte, och med erfarna mötesledare kunde stämman fatta beslut i flera frågor. Årsmötet inleddes med en inspirerande föreläsning om psykologin bakom hur vi fattar beslut, eller ”nudging”, av Richard Wahlund, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan.

Ett viktigt beslut som fattades av årsstämman för att säkerställa utvecklingen av Kvalitetskoden och Tryggt givande var inrättandet av en extern Kodkommitté. Det är första steget mot en fristående certifiering för ideella organisationer som bidrar till en harmonisering av regelverk och ökad kostnadseffektivitet.

En ny styrelseledamot valdes in i styrelsen och vi välkomnar Erik Johansson, insamlingschef, Sverige för UNHCR. Som ny förtroendevald revisor valdes Madelene Lindberg, controller och gruppchef på  Världsnaturfonden WWF Sverige.

Erik Johansson, valdes in som ledamot på tre år. Erik är idag insamlingschef på Sverige för UNHCR sedan  2018 och har lång erfarenhet av att arbeta med insamling. Han har tidigare under många år för Läkare utan Gränser som telemarketing manager, tf insamlingschef och projektledare F2F. Han har även haft eget företag med konsulttjänster inom projektledning och interimslösningar till ideell sektor för bl a Läkare Utan Gränser, We effect, Vi-skogen och Sverige för UNHCR.

– Giva Sverige står som en trygg och drivande företrädare för medlemmarnas behov. Genom en lång insamlingserfarenhet inom olika roller och organisationer har jag drivit och genomfört förändringar där min kompetens vässats – både av framgångar och viktiga misslyckanden. Vi befinner oss i en tid där vi har möjlighet att vara mer relevanta i vår kommunikation med potentiella och befintliga givare tack vare mer information att analysera, men kraven på kloka insikter och omvärldsspaning ökar – något jag hoppas kunna bidra med i Giva Sverige, säger Erik Johansson.

Madelene Lindberg valdes in som ny förtroendevald revisor på ett år. Madelene arbetar som controller och gruppchef hos Världsnaturfonden WWF Sverige och har innan dess arbetat som Senior Audit Associate – ideell sektor hos EY. Hon har stor erfarenhet av ideellt engagemang och har varit förtroendevald revisor, kassör och ordförande i Sundbybergskretsen, Röda Korset samt styreledamot i Nya Kompisbyrån.

– Genom mitt yrkesliv och mitt privata engagemang har jag genom åren fått se hur viktigt det är för den svenska ideella sektorn att ha en stark och professionell branschförening som Giva Sverige. En branschförening som kan främja kvalitetssäkring, kompetensutveckling och professionell styrning. Jag hoppas på att kunna bidra till att Giva Sverige kan fortsätta bedriva sin verksamhet på ett tryggt och effektivt sätt samt föregå sina medlemmar som ett gott exempel, säger Madelene Lindberg.

Andra beslut som fattades vid årsmötet

  • Alexander Clemenson, generalsekreterare, KFUM, valdes om som styrelseledamot på ett år.
  • Richard Andersson, VD, Reach Communications samt handläggare insamling, Act Svenska Kyrkan valdes om som ordförande för valberedningen på två år.
  • Jesper Nilsson, strategisk rådgivare, Rädda Barnen valdes på tre år som medlemmarnas representant till Elektorsgruppen. Giva Sveriges Elektorsgrupp består av tre elektorer valda av strategiska intressentgrupper (medlemmarna, styrelsen och kansliet), vars uppdrag är att föreslå ledamöter till valberedningen.
  • Oförändrade medlemsavgifter för 2023.
  • Harmonisering av lagkrav och krav D13 samt D14 i riktlinjerna för intern kontroll och styrning som innebär  att organisationer med över 50 årsanställda och som nu omfattas av lag (2021:890) inte längre behöver rapportera på D13 samt D14 (för övriga organisationer sker ingen förändring).

Läs mer


Giva Sverige riktar ett stort tack
till Marika Hjelm Siegwald för tiden som styrelseledamot, Patrick Bertram som förtroendevald revisor och Kristina Ljungros som elektor.

Även stort tack till KMPG som lånade ut möteslokal tilll oss och sist men inte minst till Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt center, som även detta år agerade ordförande och lyckades utmärkt med att hantera ett hybrid-årsmöte!