Civilsamhället drabbas dubbelt – minskade intäkter och ökade behov lyfts fram i media

Civilsamhället drabbas dubbelt! Organisationer tappar minst 1,1 mdr kronor i intäkter pga corona-pandemin samtidigt som aktiviteter och stöd för barn, unga och gamla ställs in och behoven ökar. Den rapport vi tagit fram tillsammans med Famna och Forum har fått visst genomslag i media.

Svenskarna skänker mindre, SvD, 23 april

Mindre pengar till hjälporganisationer, Ekot, 1 maj

Kris för hjälporganisationer, kan tappa miljardbelopp, TV4 Nyhetsmorgon, 1 maj