Dags att skicka in förslag och nomineringar till Giva Sveriges årsmöte

Ta chansen att påverka årsmötet!

Som medlem har du flera möjligheter att påverka föreningen Giva Sverige. Fram till 28 februari kan du som medlem skicka in ärenden (motioner) för behandling under årsmötet.
Enligt stadgarna ska en  skriftlig begäran om behandling av sådant ärende skickas till styrelsens ordförande, innehållades uppgift om ärendet inklusive förslag till beslut.

Årsmötet ska även välja flera nya ledamöter till styrelse och valberedning, samt medlemmarnas elektor (ingår i elektorgruppen som föreslår valberedning). Nomineringar skickas in senast 8 mars till valberedningen@givasverige.se

Mer information och anmälan till årsmötet den 2 juni hittar du i kalendariet.