De är finalister i Årets Redovisning 2023

För tjugoandra året i rad delar PwC ut utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn. Vinnaren koras på konferensen Ideellt Forum den 8 december som Giva Sverige och Ideell Arena arrangerar tillsammans med PwC och Swedbank.

Förra årets vinnare var Svenska Röda Korset som juryn bedömde var bäst på att beskriva hur organisationen bidrar till ett hållbart samhälle med utgångpunkt i sitt uppdrag. I årets process har följande organisationer tagit sig till finalen:

Min stora dag
Stiftelsen Radiohjälpen
SOS Barnbyar
Rädda Barnen
Läkarmissionen
Diakonia
Ecpat
Adult Learning and Empowerment Facilitators

Finalisterna har genomgått en granskning utifrån hur väl de har beskrivit den egna verksamheten för läsare. Vidare har revisorer och redovisningsexperter med expertis inom den ideella sektorn granskat redovisningarna så att de håller god formell kvalitet. Finalbidragen har lämnats till en från PwC oberoende jury under ledning av Erik Sjöstrand som är verksamhetschef på Ideell arena. I juryn ingår även:

Torbjörn Einarsson, forskare i organisation och ledarskap på Handelshögskolan i Stockholm.

Cecilia Gullberg, lektor i företagsekonomi vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Johan Hvenmark, docent i företagsekonomi och lektor vid Centrum för civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiöld högskola.

Sofia Modigh, utvecklingschef för IOGT-NTO.

Ann-Katrin Persson, tidigare kanslichef för Vårdförbundet och förbundsrektor för Sensus.

Läs mer om Årets Redovisning på PwCs hemsida.