De kan ta hem utmärkelsen ”Årets redovisning i den ideella sektorn”

För tjugonde året i rad arrangerar PwC utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden är målsättningen med utmärkelsen att inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.

Årets 10 finalisterna har genomgått en granskning utifrån hur väl de har beskrivit den egna verksamheten, i år med särskilt fokus på hur väl organisationens årsredovisning lyckats spegla arbetet med sitt ändamål. Det innebär också att revisorer och redovisningsexperter har granskat redovisningarna så att de håller god formell kvalitet.

Årets mottagare av utmärkelsen bästa redovisning i ideell sektor presenteras vid konferensen Ideellt Forum den 19 november.

Läs mer och anmäl dig till konferensen här

Finalisterna och deras motiveringar

Min stora dag
Med hjälp av vår årsberättelse vill vi summera året som gått, visa konkret effekt av vårt arbete och inte minst illustrera vikten och betydelsen av en Stor Dag. Vi vill visa hur vår verksamhet utvecklas, gör skillnad och skapa insyn i hur vi använder insamlade medel. Vår utgångspunkt genom hela berättelsen är att förmedla barnens upplevelse och röst. Målet är att läsaren ska förstå vår verksamhet, få tydliga kvitton på vårt arbete och inspireras och engageras.

Kommunal
Vår verksamhetsberättelse ska på ett lättbegripligt sätt skildra hur vi arbetat under året som gått, med utgångpunkt i våra mål. Vi berättar om vad som gått bra, och var vi har en bit kvar till att nå målen. Det är också viktigt för oss att medlemsröster hörs genom hela verksamhetsberättelsen, eftersom allt Kommunal gör utgår från medlemmen.

SOS barnbyar
Med årsberättelsen vill vi, tydligt och transparent, berätta hur vår insamling och insatser bidragit till ett år som varit utmanande. Det gör vi genom att redovisa vår ekonomi, våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor och genom att göra ett antal nedslag i vårt långsiktiga arbete för barn. Vi vill visa våra givare hur deras stöd möjliggör att fler barn får chansen att växa och blomstra så de blir sitt starkaste jag.

Erikshjälpen
Vi vill göra det inspirerande och lättillgängligt att ta del av Erikshjälpens arbete. Vi vill tydligt koppla årsberättelsen till hur Erikshjälpen är med och bidrar till de globala målen. Vår förhoppning är att givare och samarbetspartners ska förstå vilken förändring de är med och skapar. För oss är det också viktigt att vara tydliga och transparenta med hur vi använder insamlade medel.

Kristna Fredsrörelsen
Vi vill att vår årsredovisning på ett tydligt och inspirerande sätt berättar för medlemmar och givare hur organisationens medel använts och vilken förändring vi bidragit till. Vi hoppas att medlemmarna ska känna stolthet över sin organisation. En annan viktig del handlar om trovärdighet, att informationen är korrekt och tydligt uppställd och att vi informerar på ett transparent sätt också om utmaningar vi mött under året.

Svenska Sjöräddningssällskapet
I vår årsbok, som innehåller både årsredovisning och berättelser från året som gått, vill vi visa alla som på något sätt ger till föreningen vad de har bidragit till – att rädda liv till sjöss.

Cancerfonden
Med årsredovisningen vill vi inte bara förmedla en övergripande bild av det gånga året vad gäller både ekonomi och aktiviteter.
Ambitionen är också att innehållet ska bidra till vår redan höga trovärdighet och fungera som ett kvitto på att de insamlade pengarna gör nytta. Årsredovisningen ska vara ett kommunikativt verktyg som fungerar över hela året. Den spelar exempelvis roll i vår employer branding, vid införsäljning hos våra sponsorer och när vi kommunicerar med våra givare.

Reach for Change
Genom både vår årsredovisning och effektrapporten kan vi presentera våra resultat på ett transparent sätt för alla våra intressenter. Effektrapporten hjälper oss att säkerställa att vi rör oss mot vår vision och att vi uppfyller vårt ändamål. Vi ser vår effektrapport som vårt främsta kommunikativa verktyg i att på ett transparent sätt dela med oss av både resultat, reflektioner och kunskap.

Mind
Långt ifrån alla som tar del av vår årsredovisning är ekonomer – och det ska inte heller behövas. Vår ambition är att årsredovisningen ska vara både lättillgänglig och tydlig för alla som är intresserade att ta del av vårt arbete och på vilket sätt vi använder våra medel. Vi är måna om att varje krona hanteras med respekt och genom årsredovisningen ges vi möjlighet att visa att så är fallet.

Hyresgästföreningen
Med vår årsredovisning vill vi vara tydliga och transparenta med mål och resultat. Vi vill också sprida kunskap om Hyresgästföreningens viktiga arbete för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad.