Din guide till 30 år av tryggt givande

Insamlingsforum på Vår Gård, 90-tal.

Från kampanjsamordning till professionell, transparent och effektiv insamling av gåvor. Vi guidar dig genom de viktigaste årtalen i Giva Sveriges och insamlingssveriges historia. Häng med – och missa inte bildgalleriet längst ned på sidan!

1962 
De Frivilliga Hjälporganisationernas Samarbetsråd (DFHS) bildas med uppgift att ”underlätta en samordning av hjälporganisationernas insamlingsverksamhet”. 

1987 
De första etiska riktlinjerna för insamling fastställs. Där behandlades exempelvis att givaren ordentligt ska upplysas om insamlingsändamål samt regler om att insamlingar inte ska rikta sig till barn.  

1991 
Frivilliga Hjälporganisationernas Samarbetsråd avvecklades och Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) bildas i dess ställe. Föreningen har 27 medlemsorganisationer och leds av en ideellt arbetande styrelse. FRII ska ”verka för etisk och professionell insamling”. 

1991
Första Insamlingsforum anordnas. 

Början av 90-talet 
Irene Wrigstedt och Irene Westerberg introducerar telemarketing för insamlingsbranschen, utifrån ett amerikanskt koncept. 

1992 
Autogirot lanseras och banar vägen för månadsgivande.  

1994
Första FRII-Brevet ges ut. 

1995
Priset ”Årets insamlare” börjas delas ut. 

1997 
Plan Sveriges TV-sända Faddergala arrangeras för första gången. 

1998
FRIIs första kansli inrättas med en anställd generalsekreterare. 

1999 
FRIIs ”Etiska riktlinjer för insamling” klubbas vid ett extra medlemsmöte.  

”Grundkurs i insamling” genomförs för första gången i Nynäshamn. 

2002 
Unicef arrangerar Humorgalan för första gången. 

2002
European Fundraising Association (EFA) bildas vid ett möte i Bryssel. FRII är en av grundarna. 

2004 
FRII börjar arbeta mer systematiskt med att hämta in statistik. Antalet medlemmar var 77 och totalt 2,8 miljarder kronor samlades in. 

2005 
Svenska PostkodFöreningen grundas av Barncancerfonden, Rädda Barnens Riksförbund, Världsnaturfonden WWF och Svenska Postkodstiftelsen, vilka även är de första förmånstagarna.  

Charity Rating startas av finansmannen Mikael Ahlström.  

2006 
Utbildningen ”Certifierad fundraiser” går av stapeln för första gången. Utbildningen arrangeras i samarbete med Berghs School of Communication och följer ett europeiskt ramverk som FRII varit med och arbetat fram. 

2007 
FRIIs årsmöte tar beslut om att införa Kvalitetskoden för att kvalitetssäkra medlemmarna.  

2010 
FRII samordnar en katastrofinsamling tillsammans med TV4 och 14 medlemsorganisationer, till förmån för det jordbävningsdrabbade Haiti.  

Johan af Donner döms till fem års fängelse för grovt bedrägeri och förskingring. 

2012
Riksdagen beslutar att införa skattereduktion för gåvor. 

Kampanjen Goda Testamentet startar och drivs i FRIIs regi under tre år. 

2013 
Effektrapportering införs efter beslut på årsmötet. 

2014 
Den första rapporten om finansieringen av civilsamhället tillsammans med PwC såg dagens ljus – och glassindex etableras.  

Det digitala nyhetsbrevet Patos ersätter tidningen Insamling NU, som var efterföljaren till FRII-brevet. 

2016 
Skattereduktionen för gåvor avskaffas. 

2017 
Giving Tuesday lanseras i Sverige med FRII som nationell partner. 

2018 
Riktlinjer för GDPR för insamlingsorganisationer färdigställs efter intensivt arbete med många medlemmar involverade. 

2019 
Årsmötet beslutar om att anta Giva Sverige som nytt namn på föreningen, nya stadgar med bl a breddat medlemskap och 90-kontot tas bort som medlemskrav. Kvalitetskoden blir namn för alla fyra delar i kvalitetssäkringen och Tryggt givande antas som märkning för ordinarie medlemmar. 

Skattereduktion för gåvor införs igen. 

2020 
Insamlingsforum genomförs digitalt på grund av coronapandemin och når över 400 deltagare.