European Fundraising Podcast: Andreas Drufva – Naturskyddsföreningen

Andreas Drufva, marknadschef på Naturskyddsföreningen medverkar i senaste avsnittet av EFAs (European Fundraising Association) poddserie ”European Fundraising Podcast” för att prata om den politiska debatten kring Naturskyddsföreningen som ägt rum under de senaste månaderna. I avsnittet berättar han om händelseförloppet, hur organisationen hanterade situationen och om nya sätt att samla in gåvor. Dessutom ger han tips om hur organisationer kan engagera sina givare och effektivisera sin verksamhet.

Lyssna på hela avsnittet här.

Andreas Drufva är marknadschef på Naturskyddsföreningen, där han bland annat har utvecklat föreningens relationer med företag och näringsliv och har jobbat inom idéburen sektor hela sitt liv, med uppdragsgivare som Amnesty International, Fairtrade, Stiftelsen Friends och Postkodlotteriet. Han brinner för att öppna upp det ideella engagemanget för fler än de som har fått det med modersmjölken och strävar efter att skapa ingångar och skyltfönster som tilltalar fler än ”de redan invigda”.