Företagens stöd till civilsamhället slår rekord

Rapporten Givandet i siffror 2022 som lanseras idag visar på nytt rekord för företagens gåvor och bidrag till ideella organisationer. Svenska företag bidrog med nästan 1,8 miljarder kronor 2022, en ökning med hela 69 procent jämfört med 2021. Ökningen förklaras framför allt av det stora engagemanget för Ukraina.

Ideella organisationers intäkter från gåvor, bidrag och samarbeten med företag har pendlat runt 1 miljard kronor sedan 2013. Intäkterna från företag gjorde en kraftig inbromsning under 2020, en nedgång som var väntad då många företag drabbades hårt av pandemin och behövde minska sina åtaganden snabbt. Under 2021 stod däremot företagen för den största procentuella ökningen av den totala insamlingen av gåvor; 26 procent jämfört med året innan. 2022 ökar alltså företagens gåvor med hela 69 procent och landar på 1 755 miljoner kronor.

– De ökade gåvorna och bidragen från företag har nästan uteslutande gått till de större organisationerna och till de som haft verksamhet i Ukraina. Men vi ser också att många företag bottnar i sitt hållbarhetsarbete och på riktigt vill bidra till en positiv utveckling. Det finns många samhällsutmaningar där samarbeten och strategiska partnerskap mellan civilsamhällets organisationer och företag kan göra stor skillnad, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Stor ökning av givande även från allmänheten och stiftelser
Det totala givandet till Giva Sveriges medlemsorganisationer 2022 nådde 13,1 miljarder kronor, en ökning med hela 34 procent jämfört med föregående år. Den stora förklaringen är förstås stödet till Ukraina, men trots det tuffa ekonomiska läget ökar även givandet till andra ändamål.

Ökningen sker från alla givarkategorier, såväl företag som allmänhet och andra organisationer – där flera företagsnära stiftelser återfinns. Bidrag från andra organisationer ökade med över en miljard, där 700 miljoner kan tillskrivas bidraget från Akelius Foundation till Sverige för UNCHR och Unicef Sverige.

Topp-10: Organisationerna som samlade in mest från företag 2022 – via gåvor, bidrag och samarbeten (Förra årets placering inom parentes)

  1. Sverige för UNHCR (1)
  2. Unicef Sverige (5)
  3. Rädda Barnen (2)
  4. Svenska Röda Korset (24)
  5. Cancerfonden (4)
  6. Barncancerfonden (3)
  7. Läkare Utan Gränser (11)
  8. SOS Barnbyar (6)
  9. BRIS (9)
  10. Stockholms Stadsmission (10)

Läs hela rapporten här!

Om rapporten
Till grund för rapporten Givandet i siffror 2022 ligger Giva Sveriges medlemsorganisationers egenrapporterade statistik för insamlade medel (gåvor och bidrag) från den privata sektorn. Rapporteringen har gjorts under perioden 24 mars – 5 maj 2023 och antal rapporterande medlemsorganisationer är 175.

Mer information
För mer information och för att komma i kontakt med organisationer kontakta:
Charlotte Rydh, generalsekreterare: charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93
Mårten Palmefors, senior analytiker: marten@givasverige.se, 08-677 30 97