Förseningar för det nya betalsystemet efter bankgirot

Landsöverskridande banköverföringar i realtid – lika enkelt som att skicka ett sms. Det var ambitionen för det nya nordiska betalningssystemet som skulle ersätta bankgirot. Nu verkar det dock som om drömmen har gått i kras och att de svenska storbankerna får fortsätta arbetet på egen hand.

Torsdagen den 20 april drog Bankgirots ägare P27 Nordic Payments tillbaka sin ansökan till Finansinspektionen om en ny clearingverksamhet. Detta innebär att det nordiska projektet som skulle ersätta bankgirot med en ny modern infrastruktur för betalningarnu läggs ned. Dagen därpå kallades storbankerna som stod bakom projektet till krismöte på Finansinspektionen. För insamlingsorganisationer innebär detta att de lösningar som skulle ersätta autogirot fördröjs ytterligare och för finansvärlden betyder det ett stort bakslag för säkra och effektiva betalningslösningar.

Giva Sverige har sedan 2019 haft en nära dialog med det Svenska transformationsprogrammet för att säkerställa att den kommande övergången från bankgirosystemet blir så smidig som möjligt för våra medlemsorganisationer. Vid ett flertal tillfällen har också representanter för P27, Transformationsprogrammet och bankerna medverkat på Giva Sveriges konferenser och seminarier. I en kontakt med Giva Sverige kommenterar Lars-Åke Edenfeldt, Business Change Manager – Transformation Program SE.

– Behovet att förändra/byta ut nuvarande betalningsinfrastruktur kvarstår. Likaså kvarstår behovet att gå över till formatet ISO 20022 liksom riktlinjen att den nya betalningsinfrastrukturen ska följa NPC:s regelverk (NPC Rulebooks). Utifrån detta fortsätter Transformationsprogrammet med sitt arbete. För att vara tydlig och undvika oro vill jag understryka att Bankgirots verksamhet kommer att upprätthållas till dess nya lösningar är implementerade.

Lars-Åke Edenfeldt fötydligar ytterliagare:

– När det gäller tidplaner mm behöver vi inom Transformationsprogrammet givetvis göra en övergripande översyn av planeringen utifrån nuvarande situation. Detta kommer vi att göra i samråd med alla som är aktiva i arbetet med transformationsplaneringen. När vi har kommit en bit på vägen i denna översyn, kommer vi att återkomma med information om det.

Det är ännu oklart exakt vad som gjort att ansökan drogs tillbaka men i bland annat rapportering från Dagens Industri har flera skäl till detta angetts. Det finns bland annat spekulationer kring valet att använda Mastercard som tredjepartsleverantör vilket medfört svårigheter att leva upp till de säkerhetskrav som ställs. Detta var anledningen till att ansökan drogs tillbaka första gången våren 2021. Det spekuleras även i att man inte lyckats få ett avtal med Swish samt att de danska bankerna valt att gå vidare med alternativa lösningar. Finansinspektionen beslutade omedelbart att en ny dialog måste inledas men delaktiga i denna dialog är nu bara de tre svenska storbankerna Handelsbanken, SEB och Swedbank.