Giva Sverige blir medlem i Näringslivets Delegation för Marknadsrätt

Konsumentpolitik och marknadsrätt är viktiga områden för Giva Sverige eftersom vi verkar för att skapa bra förutsättningar både för de som ger och de som får gåvor.

Dessutom finns ett behov av att samverka över sektorsgränser för att samverka i gemensamma frågor och för att lagstiftning ska vara anpassad både för näringslivet och civilsamhället. Därför är det ett naturligt steg för Giva Sverige att bli medlem i NMD, Näringslivets delegation för marknadsrätt. NDM är Sveriges största sammanslutning av organisationer för påverkan av konsumentlagstiftning och marknadsrättsliga frågor i Sverige och Europa. Här finns en bredd av aktörer från Dataspelsbranschen och SWEDMA till Företagarna och Svenska Bankföreningen.

– ”Seriösa organisationer värnar alltid givarna som en del av sitt uppdrag, men givarna är en förbisedd ”konsumentgrupp” där vi är måna om att få diskutera och driva konsumentlagstiftning med relevanta och kunniga parter. Det är ett viktigt steg för att säkra tryggt givande”, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

Mer information om NDM finns att läsa här