Giva Sverige fortsätter att växa med tre nya medlemmar

Tre nya ordinarie medlemmar Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Chidl10 och Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen har godkänts av styrelsen för Giva Sverige. Totalt är det nu 181 medlemsorganisationer som tillsammans verkar för ett livskraftigt civilsamhälle genom tryggt givande.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en feministisk fredsorganisation som samlar personer som enas i sin beslutsamhet att studera, informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till väpnade konflikter och legitimeringen av krig. IKFF verkar utifrån samma grundanalys sedan grundandet 1915; att militär nedrustning och kvinnors meningsfulla deltagande är avgörande för internationell fred och säkerhet.

IKFF är den svenska sektionen av Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) som finns i omkring 50 länder, med huvudkontor i Genève och New York.

Child10

Child10 arbetar mot människohandel med barn och andra former av kommersiell sexuell exploatering genom att bedriva kunskapshöjande arbete, politiskt påverkansarbete samt stärka stödorganisationer som arbetar direkt med utsatta barn. Child10 arrangerar även toppmöten, workshops och konferenser för att förena världsledande aktörer i arbetet för barns rättigheter och för att förhindra och förebygga övergrepp och kommersiell sexuell exploatering.

Hundstallet Svenska Hundskyddsföreningen
Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen bildades 1908 och är en ideell förening med syfte att driva hundstall för omhändertagande och vård av bland annat vilsekomna hundar och andra behövande hundar som lämnats in av polis och andra myndigheter. Hundstallet tar i mån av plats även emot privata omplaceringar. Föreningen ska vidare i samråd med övriga hund- och djurskyddsorganisationer och berörda myndigheter arbeta för hundens bästa och verka för ett effektivt hundskydd.