Giva Sverige på plats under Centerpartiets kommundagar

31 januari – 1 februari befann sig Giva Sverige på Centerpartiets kommundagar i Uppsala där vi bl a pratade om att alla allmännyttiga ändamål måste inkluderas i skattereduktion för gåvor, poängen med självreglering av insamlingsorganisationer och framförallt lyfte att gåvogivande är en form av samhällsengagemang som stärker civilsamhällets organisationer. Vi diskuterade även med politikerna kring behovet av långsiktig och hållbar finansiering i en tid där vi också spår att de offentliga medlen kommer att minska till civilsamhället utifrån vår senaste rapport vi tog fram med PwC om finansieringen av civilsamhället.

Under lördagen fick vi även sällskap av två från Operation Smile och Uppsala Stadsmission som utifrån sin verksamhet också gav konkreta och betydelsefulla exempel på vad insamlade medel betyder för att kunna uppnå sina ändamål vilket vi upplevde ökade intresset för insamlingsbranschens frågor. Det blev givande samtal med politiker både på kommun, regional och riksnivå. Giva Sverige inleder nu ett mer strategiskt intressepolitiskt påverkansarbete under året och ser vi fram emot fortsatta dialoger med politikerna.

Vi kommer även att delta under Liberalernas samt Moderaternas kommundagar i mars och ser gärna att ett par representanter från medlemsorganisationer hänger på. Hör av dig till liv[at]givasverige.se för mer information.