Giva Sverige stärker analys och intressepolitik

Med en senior analytiker och en samordnare för intressepolitik på plats efter sommaren har Giva Sverige nu nya förutsättningar för att stärka och vidareutveckla uppdraget som en röst för organisationer med privat finansiering.

Samtidigt med Mårten Palmefors, senior analytiker, och Emilia Velin Pastén, samordnare intressepolitik, har också vår nya samordnare för utbildningar och evenemang, Gabrielle Göthberg von Troil, äntligen börjat. Tillsammans med den befintliga personalstyrkan har Giva Sverige breddat kompetensen och fått resurser att vidareutveckla verksamhetens tre huvudområden utifrån strategiska planen; kunskap och kompetensutveckling för innovativa organisationer, kvalitetssäkring för tryggt givande och branschröst som ger bättre förutsättningar för privat finansiering i Sverige.

Du hittar kansliets sju medarbetare här.