Flera organisationer på plats i Ukraina – så kan du bidra

Genom att ge till en organisation som har märkningen Tryggt givande försäkrar du dig om att den organisation du ger gåvan till förvaltar den på bästa sätt. Nedan hittar du en lista på organisationer med märkningen som är verksamma i Ukraina eller som har verksamhet kopplad till landet eller krisen. Här kan du läsa mer om hur du kan engagera dig på ett tryggt sätt.

Listan uppdateras kontinuerligt.

Organisationer med krisstödjande verksamhet i Ukraina och kringliggande länder

Act Svenska Kyrkan
Act Svenska kyrkan finns på plats genom partners som också är en del i Act Alliansen och kan agera snabbt. Tillsammans stödjer de den ukrainska befolkningen med humanitära insatser. De viktigaste behoven i nuläget är mat, vatten, hygienartiklar, filtar och madrasser för tillfälliga sovplatser. I grannländerna tar ACT-alliansens nätverk emot människor på flykt som hela tiden strömmar över gränserna.

ActionAid
Samlar in medel för att möta den humanitära krisen som följer av Rysslands attack på Ukraina. Tillsammans med partners arbetar de vid Ukrainas gränsområden i Polen, Ungern och Rumänien med mottagandet av människor som nu flyr landet.
ActionAid’s insatser omfattar bland annat:
• Utdelning av mat, livsmedel, varma kläder och hygienartiklar
• Säkerställa säkra platser och skydd för kvinnor och barn
• Psykosocialt stöd
• Lokalt, nationellt och globalt påverkansarbete

Amnesty
Amnesty International arbetar för att mänskliga rättigheter respekteras och att de som kränker mänskliga rättigheter ställs till svars. Amnestys Crisis Evidence Lab dokumenterar och utreder digitalt material från Ukraina och vi har även utredare på plats, som dokumenterar kränkningar av mänskliga rättigheter och attacker mot civila. Genom att dokumentera och rapportera om människorättskränkningar kan vi sätta press på och påverka stater att skydda civila. I detta skede är dokumentation av bevis avgörande för framgångsrika utredningar i framtiden. Ju mer dokumentation och utredning Amnesty International kan göra på plats desto mer underlag har vi för att kunna påverka och säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras.

Barnfonden
Barnfonden är verksamma i Ukraina sedan 2004 genom sin systerorganisation i Tyskland. Som för all Barnfondens verksamhet är barnens behov i fokus. Akutinsatsen nu genomförs genom tre lokala partners på plats i Ukraina riktar sig särskilt till familjer med många barn, barn från barnhem och internflyktingar. Högst prioriterat är skydd och säkerhet och därefter basala förnödenheter som mat och vatten. Ett sätt som har använts för att nå ut med det sistnämnda är att via stormarknader distribuera matransoner till behövande barn och deras familjer. Kuratorsstöd till barn utförs via mobiltelefoner. Skolgång upprätthålls via onlineundevisning av frivilliga lärare.

Childhood Sverige
Arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. De har varit aktiva i Ukraina sedan 2004 och har ett stort nätverk av lokala partners. De arbetar bland annat för att förbättra stöd och bemötande till barn som utsatts för sexuella övergrepp, familjestärkande insatser samt med att stärka skyddsnäten för särskilt utsatta riskgrupper. Childhood intensifierar just nu sitt arbete Ukraina, Polen och Moldavien med fokus på att bland annat förhindra att barn separeras från sina familjer, säkra trygga familjehemsplaceringar för ensamma barn, trauma-behandling till barn som drabbas av kriget och humanitär nödhjälp som vatten och blöjor.

Civil Rights Defenders
Genom sin Akutfond stöttar de människorättsförsvarare som är i fara. Just nu söker allt fler ukrainska oberoende journalister stöd för att kunna stanna kvar i landet och fortsätta rapportera. Behovet av oberoende röster från marken är extra stort i krigstid. När människorättsförsvarare och deras familjer utsätts för fara tillhandahåller deras Akutfond stöd och hjälp så snabbt som möjligt. De erbjuder bland annat säkerhetsstöd, evakuering till säkra boenden eller hjälp att lämna landet när hoten blir alltför allvarliga.

Diakonia
Tillsammans med Act Alliance och lokala samarbetsorganisationer i Ukraina och grannländerna arbetar Diakonia nu för att hjälpa de många människor som är på flykt undan kriget. I nuläget fokuseras arbetet på de mest akuta förnödenheterna, såsom mat, filtar och hygienartiklar.

Diabetesförbundet
Diabetesförbundet har lagt upp en sida på diabetes.se med information om läget för personer med diabetes i Ukraina, information som de får via den internationella diabetesfederationen IDF.org, samt hur man på bästa sätt genom upparbetade kanaler kan hjälpa personer med diabetes i Ukraina och på flykt från Ukraina.

Djurens rätt
Djurens Rätt har öppnat ett specifikt konto för gåvor till djuren i Ukraina.  Insamlade medel kommer att fördelas till behövande organisationer på plats. Detta kommer att gå till de mest akuta behoven, samt stöd till insatser som kommer att krävas på längre sikt.

Djurskyddet
Djurskyddet Sverige stödjer systerorganisationer som finns på plats i Ukraina och i närliggande länder. Rysslands invasion i Ukraina drabbar inte bara människor utan också djur. Hundratusentals människor flyr nu landet och många har med sig sina husdjur. Dessa djur behöver veterinärundersökas och vaccineras. Vissa djur kan behöva en plats på en karantänstation. Djuren som är kvar i Ukraina drabbas också väldigt hårt av kriget. De startar därför en insamling och dubblar summan som kommer in från privatpersoner och skickar sedan vidare till organisationer på plats som hjälper Ukrainas djur.

Erikshjälpen
Erikshjälpen stöttar just nu barn och familjer som kommer över gränsen till Moldavien och Rumänien. De koordinerar hjälpinsatser, bistår med boende för flyktingar, ordnar säkra och trygga fritidsaktiviteter för barn samt distribuerar mensskydd och hygienartiklar till mottagningscenter. Insatserna sker tillsammans med lokala partnerorganisationer. ”Runda upp” kampanj i sina second hand-butiker.

Frälsningsarmén
Frälsningsarmén finns på plats i Ukraina, med verksamhet på nio platser: Kiev, Donetsk, Charkiv, Pesochin, Dnipro, Novity, Kryvyi, Vinnytsia och Lviv. Utifrån arbetet i landet ges stöd till befolkningen i en situation som är mycket osäker. Frälsningsarmén finns också på plats i länder som gränsar till Ukraina dit flyktingar har börjat ta sig. I ett första steg görs insatser i Moldavien och Rumänien för att ge akut stöd i form av skydd och förnödenheter.

Human Bridge
Human Bridge fokuserar för närvarande i första hand på att leverera sjukvårdsutrustning och materiel till Ukraina. I veckan har flera lastbilar transporterat sjukvårdsmaterial och andra förnödenheter såsom hygienartiklar, täcken och filtar till olika städer i Ukraina. Fortsatta insatser avseende leverans av sjukvårdsutrustning planeras löpande. Hur och via vilka gränspassager dessa kommer att genomföras är avhängigt utvecklingen i landet. De planerar även för sändningar till Moldavien och hjälp till flyktingar som kommer över gränsen den vägen.

Individuell människohjälp
Finns på plats i Ukraina och Moldavien sedan 2018 och verkar genom flera samarbetspartners i Ukraina. Just nu är det akuta insatser som  genomförs av medarbetare och partners i Ukraina och Moldavien. Främst insatser för internflyktingar som söker skydd. IM samlar in pengar till arbetet i Ukraina och gåvorna går bland annat till akuta skyddsinsatser för människor på flykt, förnödenheter och stöd till parterorganisationer.

KFUM
KFUM Sverige har ett aktivt samarbete med YMCA i Ukraina sedan mer än 20 år. KFUM stöttar YMCA i Ukraina och deras lokala medlemsorganisationer och unga ledare. Sedan kriget bröt ut så har 16 lokala YMCAs i Ukraina ställt om till att hjälpa människor på flykt och behövande i städer som befinner sig under attack. I den akuta fasen handlar det främst om att öppna upp lokaler och boenden för att ta emot människor på flykt, att dela ut nödhjälp till flyktningar och sårbara grupper, hjälpa äldre att ta sig till skyddsrum och att påbörja traumabearbetning hos barn och unga. KFUM Sverige stöttar även YMCA i Rumänien och Moldavien som både hjälper flyktingar som tagit sig över gränsen och för in förnödenheter till behövande som är kvar i Ukraina.

Läkare utan Gränser
Läkare Utan Gränser är på plats i Ukraina mobiliserar vår krisberedskap för att stå redo att svara på en rad potentiella behov. Deras team i Belarus och Ryssland står redo att ge humanitär hjälp och vid behov är de beredda att skicka team till andra grannländer, antingen för insatser i Ukraina eller för att ge humanitär medicinsk hjälp till flyktingar som söker skydd utomlands. På deras logistiska lager arbetar de för närvarande med att förbereda medicinska kit för snabb leverans. Den närmaste tiden kommer att utvisa vilka möjligheter som finns att på ett säkert och opartiskt sätt ge humanitär hjälp.

Läkarmissionen
Läkarmissionen arbetar dels genom en lokal partner i Lviv, där volontärer delar ut matkassar till familjer i svår utsatthet och arbetar för att kunna ge tillfälligt skydd för flyktingar som passerar staden. Läkarmissionens långvariga partner i Rumänien och Moldavien arbetar med en stor insats för människor som flyr Ukraina. Man finns på plats vid den ukrainska gränsen till Rumänien och Moldavien och i flera rumänska städer dit människor på flykt undan kriget söker sig. Det handlar om att ge människor på flykt skydd och säkerhet i form av tak över huvudet, filtar, madrasser och mat. Samt att mobilisera nätverk av jurister och psykologer som kan gå in och arbeta akut. Människor går igenom svåra trauman och behovet av stöd på plats från experter är alarmerande.

PMU
PMU genomför insamling till sina nätverk i Ukraina, men också i dess grannländer, genom de kyrkor de samverkar med.

Plan International
Plan International finns på plats och stöttar barn och familjer i Rumänien, Polen, Slovenien och Ukraina. De stöttar lokala partners med expertis inom skydd och säkerhet för barn, insatser mot trauma, mat, vatten, förmedling av pengar och IT-utrustning. De stöttar också för att säkra basala förnödenheter som mat och vatten. Insatsen fokuseras på insatser i anläggningar för flyktingmottagning men också via mobila team.

International Rescue Committee (RESCUE)
RESCUE är på plats i Polen och arbetar med lokala partners i både Ukraina och Polen för att snabbt kunna mobilisera resurser för att hjälpa de som tvingats fly sina hem. I snart 90 år har de arbetat med att stötta utsatta människor vars liv och försörjning har slagits i spillror av krig och katastrofer. De ser till att människor inte bara överlever utan också återhämtar sig och åter kan bygga upp sina liv.

RFSL
Bidrar med ekonomiskt stöd till ukrainsak hbtqi-organisationer samt evakuering av hbtqi-personer. RFSL uppmanar givare att stötta hbtqi-rörelsen med långsiktig finansiering, särskilt till skyddade boenden för interna hbtqi-flyktingar. Uppmanar också organisationer som erbjuder humanitär hjälp i landet att aktivt inkludera hbtqi-personer, eftersom det är en särskilt sårbar grupp som tyvärr sällan inkluderas vid humanitära insatser.

Rädda barnen
Bedriver sedan 2014 hjälpinsatser i Ukraina tillsammans med lokala partnerorganisationer. Delar ut varma kläder, hygienartiklar, ekonomiskt stöd till mat och medicin samt samarbetar med skolor och lokala myndigheter för att hjälpa barn att bearbeta hemska upplevelser från konflikt och våld. Fokuserar initialt på de områden där lokala partners har verksamhet, vilket för närvarande är i Kiev samt Donetsk, Slovyansk, Dnipro och Kharkiv i östra Ukraina. En del av verksamheten är i dagsläget pausad på grund av säkerhetsläget. Delar som pågår även under detta kritiska läge är att tex. dela ut hygienkit och att erbjuda trygga platser för barn och deras familjer som tvingats på flykt.

Röda Korset
Finns i hela Ukraina och hjälper människor med akuta humanitära behov. T.ex: Delar ut förnödenheter, ger första hjälpen, erbjuder skydd och psykosocialt stöd, ger kontantstöd till människor i nöd, stöttar stationära och mobila hälsokliniker med mediciner och utrustning och reparerar vital infrastruktur.

SOS Barnbyar
SOS Barnbyar har funnits i landet sedan 90-talet och arbetar långsiktigt och preventivt för att stötta barn och familjer som lever i utsatthet.
Det de gör just nu på plats:
– Evakuering av barn och familjer i sina program
– Boende och skydd för familjer som tvingats fly sina hem
– Familjeåterförening för de familjer som splittrats i kaoset
– En plats där det finns trygga vuxna
– Traumahantering och psykosocialt stöd
– Bistår med mat, rent vatten, hygienartiklar, kläder, ekonomiska bidrag, sjukvård
I takt med att situationen utvecklas kommer de humanitära insatser riktas där de behövs som bäst.

Sverige för UNHCR
Sverige för UNHCR är insamlingsorganisation i Sverige för FN:s Flyktingorgan UNHCR. UNHCR leder och koordinerar arbetet med att ge skydd, nödhjälpsinsatser och att sätta människor på flykt i säkerhet. Hjälpinsatsen i Ukraina är oerhört utmanande på grund av säkerhetsläget, men trots alla utmaningar lyckas UNHCR leverera nödhjälp.
UNHCR finns även i grannländerna. Där placeras mer personal nu ut i sju länder i regionen för att hjälpa alla som tvingats på flykt med livräddande nödhjälp, tak över huvudet och skydd.

Unicef
Närvaro på plats i  Ukraina och arbetar med akutstöd och nödhjälp med fokus på barn och familjer. Levererar bland annat medicin, hygienartiklar, kläder och filtar till människor som flytt eller tvingats lämna sina hem. Har mobila sjukvårdsteam på plats som snabbt kan hjälpa barn och familjer som drabbas av konflikten. Teamen ger sjukvård men hjälper också barn som lider av trauman och barn som har flytt eller separerats från sin familj.

War Child
War Child har initierat en akutinsats för att stötta Ukrainas barn, tillsammans med väletablerade lokala partnerorganisationer som verkar i gränsregionerna mot Ukraina. De samarbetar med ett stort antal ukrainsktalande barnpsykologer och läkare som kan stötta de krigsdrabbade barnen och deras föräldrar. Med hjälp av digitala verktyg, kan de göra ’psykologisk första hjälpen’ mer tillgänglig för de drabbade familjerna. De har också skapat trygga platser för barn och lägger extra stor vikt vid att skydda barn mot utnyttjande och övergrepp.

Organisationer med stödjande verksamhet i Sverige

Asylrättscentrum
Arbetar med flyktingsituationen i Sverige och EU, både operativt med ukrainska medborgare som kommer hit, samt kunskapsstärkande och opinionsbildande kring EUs Sveriges skyldigheter och hantering av flyktingsituationen.

Emmaus Stockholm
Lördag den 5 mars skänker Emmaus Stockholms butik vid Slussen hela dagskassan till förmån för Ukraina. Varenda krona som kommer in kommer skänkas vidare till Röda korsets viktiga arbete för att rädda liv och stödja människor i den eskalerande konflikten i Ukraina.

Göteborgs stadsmission
Göteborgs Stadsmission förbereder för flyktingmottagande i Sverige. De kommer erbjuda boende, basstöd och psykosocialt stöd för både barn och vuxna. De har öppet 365 dagar om året för flyktingar och andra i behov av akut stöd och rådgivning.

Skåne Stadsmission
Stärker beredskap inför eventuellt flyktingmottagande.

Stockholm Stadsmission
Stockholms Stadsmission har lång och upparbetad erfarenhet av att snabbt ställa om sina verksamheter för att möta akuta kriser. Med flyktingkrisen 2015 och Coronapandemin färskt i minne förbereder de nu en mobilisering för att rikta sina resurser till att hantera en ökad flyktingström från Ukraina till Sverige.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. De arbetar förebyggande för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. De senaste veckorna har Svenska Freds tagit en aktiv del i debatten för att påvisa andra möjliga lösningar för att krig ska undvikas och stoppas. De arbetar opinionsbildande i media, de håller föreläsningar och workshops i skolar, anordnar demonstrationer och sprider kunskap om hållbar fred i sina egna kanaler. 

Uppsala Stadsmission
Uppsala Stadsmission förbereder för att rikta resurser för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina. Stadsmissionen uppdrag är att ge stöd och hopp till människor i utsatta livssituationer och att snabbt ställa om sina verksamheter för att möta akuta kriser.

Organisationer med pågående projekt i Ukraina

Convictus
Stödjer fristående verksamhet i Ukraina som arbetar med utanförskap, hemlöshet och stöttar personer som använder droger. Har i dagsläget inga finansiella transaktioner men detta kan komma att ändras i och med att situationen utvecklas.

Kvinna till Kvinna
Kvinna till Kvinna har under flera år samarbetat med kvinnorättsförsvarare och kvinnorättsorganisationer i Ukraina. Kriget tvingar kvinnor och barn på flykt, ökar utsattheten, fattigdomen och våldet mot kvinnor. De aktivister som arbetat fredsbyggande har nu anledning att frukta för sina liv. Kvinna till Kvinna riktar nu medel ur katastroffonden till kvinnorättskämpar och organisationer som vi har i vårt nätverk både i och utanför Ukraina.

Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen har ett pågående samarbete i Ukraina. Centre for Environmental Initiatives ”Ecoaction” är Ukrainas största miljöorganisation och en av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer. De är en medlemsbaserad organisation som bland annat arbetar med frågor som handlar om klimatförändringar, energi, transporter och jordbruk. Ecoaction är en expertorganisation som arbetar med folkbildande kampanjer, bedriver politiskt påverkansarbete, informerar och mobiliserar den ukrainska allmänheten att agera. Ecoaction har ett tydligt rättighetsbaserat och jämställdhetsperspektiv.

Scouterna
Scouterna ingår i en internationell rörelse och har regelbundna möten med scouter från hela världen. Scoutrörelsen i Ukraina stöttar och ger trygghet till sina medlemmar. De hjälper också till med humanitära insatser både själva och tillsammans med andra humanitära organisationer. Det går att ge bidrag direkt till scoutrörelsen i Ukraina via World Scout Organisation. Att fortsätta med vardagen här i Sverige och ha scoutmöten där ledarna kan skapa trygghet är extra viktigt för barn och unga i dessa tider.