Stärkt spelarskydd måste ta hänsyn till lägre risk i allmännyttiga lotterier

I vårt svar till promemorian ”Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19” betonar Giva Sverige att förslagen i promemorian måste riktas mot de delar av spelmarknaden som omfattar de mest riskfyllda spelen, och samtidigt säkerställa att detta inte felaktigt drabbar de allmännyttiga lotterierna. Coronakrisen slår hårt mot civilsamhället; många organisationer gör nu sitt bästa för att tillgodose ökade behov med minskade intäkter. Det är av stor vikt att inte de medel som kommer in genom allmännyttiga lotterier riskerar att minska på grund av ett spelarskydd som stärks utan hänsyn till civilsamhället.

Vi delar ambitionen att det är angeläget att stärka spelarskyddet för de mest riskfyllda spelformerna och därmed värna spelare i riskzonen. Däremot är vi oroliga att förslaget riskerar påverka de allmännyttiga lotterierna, trots att de spelformerna som erbjuds där utgör låg risk.

Intäkter från ansvarsfull försäljning av spel och lotterier är sedan lång tid tillbaka en central och oberoende finansieringskälla för många av våra medlemmar. Systemet har ansetts så välfungerande och långsiktigt stabilt att den allmännyttiga delen av marknaden har givits en särställning inom den nya spellagstiftningen.Varje år får våra medlemmar tillsammans med en mängd andra organisationer dela på 1,6 – 2 miljarder kronor i intäkter från lotterier. Vi ser samhällsutmaningar som den ideella sektorn ska vara med att möta, och där intäkter från lotterier generellt utgör friare resurser som gör det möjligt för våra medlemmar att agera snabbare eller inom områden som är svåra att få annan finansiering till.

Du kan läsa hela svaret här: Yttrande Giva Sverige_Ett stärkt spelarskydd_Fi202001934OU