Givandet stabilt under första kvartalet 2023

Trots inflation, skenande elpriser och en allmänt orolig omvärld är givandet från allmänheten stabilt visar Giva Sveriges senaste kvartalsstatistik. Rapporten, som bygger på inrapporterad givardata från medlemsorganisationer med mer än 25 miljoner kronor i insamlade medel, visar på en svag ökning för regelbundna gåvor under kvartalet, dock inte i samma takt som inflationen.

Rapporten ”Nyckeltal för gåvor Q1 2023” består av statistik kring regelbundna gåvor, engångsgåvor och övriga typer av gåvor på månadsnivå från Giva Sveriges medlemsorganisationer med mer än 25 miljoner kronor i insamlade medel. Statistiken för Q1 2023 visar att den befarade nedgången i givandet, mot bakgrund av inflation och höga el- och räntekostnader som haft stor påverkan på de svenska hushållen, har inte skett. Detta indikerar att svenskarnas vilja att ge till ideella organisationer inte ännu påverkats av tunnare plånböcker. Regelbundna gåvor stiger med 2% jämfört med samma kvartal förra året, där medelstora organisationer (25-99 mkr) går ännu lite starkare och växer med 5%. Det är dock viktigt att påpeka att inflationen under perioden legat mellan 10-12% vilket innebär att i reella tal har det regelbundna givandet urholkats.

Engångsgåvor når inte samma nivåer som förra året
Engångsgåvor, som under perioden påverkas av att många organisationer har samlat in medel till förmån för jordbävningsoffren i Syrien/Turkiet, är på en betydligt lägre nivå än föregående år. Detta är dock förväntat då första kvartalet 2022 påverkades av invasionen av Ukraina, då givandet från allmänheten låg på rekordnivåer. Jämfört med Q1 2022 sjunker engångsgivandet med 51%. Om jämförelsen istället sker mot Q1 2021 ses en ökning av engångsgivandet med 33%. Det är därför komplicerat att förstå hur engångsgivandet utvecklar sig på längre sikt med bakgrund av siffrorna från Q1, men det går att konstatera att även här sker i grunden inte en tillbakagång  i givandet.

Hög tilltro till företagens stöd under 2023
Rapporten omfattar även en prognos för 2023 där företag är den givarkategori som flest organisationer tror kommer att öka, detta trots ett rekordår under 2022 där företagens gåvor och bidrag steg med 69%. Hälften av organisationerna med mer än 100 miljoner kronor i insamlade medel förväntar sig att insamlingen från allmänheten kommer att minska till deras organisation under 2023 jämfört med förra året, vilket hänger ihop med att många organisationer fick stora summor till förmån för Ukraina under 2022. Bland medelstora organisationer tror 4 av 10 att givandet från allmänheten kommer att öka, medan endast 2 av 10 prognostiserar att den kommer att minska.

Om gåvostatistiken
I den här rapporten presenteras utvecklingen av regelbundna gåvor (kontraktsgåvor) och engångsgåvor dels enbart för Q1 2023, dels som en längre tidsserie från Q1 2021. 44 organisationer har meddelat sin statistik under Q1 varav 27 organisationer har bidragit med statistik i varje kvartal från Q1 2021 fram till Q1 2023.

Länk till gåvostatistiken för Q1 2023
Länk till alla rapporter från Giva Sverige som är publicerade till dags datum

Mer information och kontakt

Mårten Palmefors, senior analytiker
marten@givasverige.se, 08-677 30 97

Charlotte Rydh, generalsekreterare
charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93