Giving Tuesday blir startskott för givmild månad

Över hela Sverige engagerar sig företag, privatpersoner och organisationer för andra och varandra den 28 november. Det är nämligen Giving Tuesday, en global gräsrotsrörelse för generositet och omtanke. Givande i alla former uppmuntras – ge tid, pengar, prylar, omtanke eller höj din röst för något viktigt. Giving Tuesday blir också starten för den månad då svenskarna är mest givmilda och ställer upp för varandra.

Giving Tuesday startade 2012 som en motreaktion på Black Friday och andra dagar för konsumtion i november. I Sverige finns Giving Tuesday sedan 2017 och den öppna plattformen för engagemang och givande samordnas av Giva Sverige under namnet Giving Tuesday Sweden.  

-Giving Tuesday är en påminnelse om hur lätt det är att ge istället för att konsumera men blir också ett startskott för den månad på året då allmänhet och företag är som mest givmilda, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.  

Kvartalsstatistik från Giva Sverige visar att givandet under 2023 har varit relativt stabilt trots det sämre ekonomiska läget för många svenskar, men inflationsjusterat är det en kraftig reell nedgång som skapar utmaningar när behoven ökar både i Sverige och internationellt. December månad är för många organisationer några av de viktigaste veckorna under året för att uppmuntra till engagemang och givande. Giva Sveriges gåvoindex för oktober visar att allmänheten, trots sämre ekonomiska tider, ökar sitt givande när händelser i omvärlden som krig och jordbävningar inträffar men också att kampanjer som Rosa bandet engagerar.  

-Det är oerhört uppmuntrande att se hur svenskarna mobiliserar när det behövs och att omtanken om andra människor innebär att vi gräver lite extra djupt i våra plånböcker, understryker Charlotte Rydh, och vi hoppas förstås att givandet ökar på Giving Tuesday även i år.  

Mer om Giving Tuesday  

Gåvoindex – läs mer här! 

För kvartalsstatistik – läs mer här!  

För mer information, kontakta:
Charlotte Rydh, generalsekreterare: charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93
Emilia Velin Pastén, ansvarig kommunikation och påverkan: emilia@givasverige.se, 08-677 30 91