Guide till Almedalsveckan 2024

Det är många av våra medlemsorganisationer som satsar både stort och smått i Almedalen; Civilsamhället gör sin röst hörd under politikerveckan 2024 och vi vill gärna lyfta fram våra medlemmars engagemang. Utforska våra medlemmars seminarier i Visby mellan den 25 juni – 28 juni.

Listan uppdateras löpande. Om era aktiviteter saknas kontakta Emilia Velin Pastén, emilia@givasverige.se.

TISDAG 25 JUNI

 • 09:00 – 10:45
  Vilka är de viktigaste barnrättsfrågorna 2024?
  Arrangör: BUFFF, Ecpat, Erikshjälpen, Junis, Lilla Hjärtats vänförening, RFSU, Riksförbundet DHB, SOS barnbyar, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Lex Tintin, Sveriges Stadsmissioner
  Ämne: Barn/ungdom, Mänskliga rättigheter
  Plats: Hamnplan, H209, ”Barnrättstorget”
  Evenemangstyp: Debatt/panelsamtal
 • 11:30 – 12:45
  Vad säger riksdagspartierna om djurskyddsfrågorna?
  Arrangör: Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt, World Animal Protection Sverige
  Ämne: Djur/natur, Annat
  Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”E35”
  Evenemangstyp: Debatt/panelsamtal
 • 13:00 – 13:45
  Hur kan Sverige bli världsledande på spelforskning?
  Arrangör: Spelalmedalen, Dataspelsbranschen, Sverok, Uppsala universitet
  Ämne: Forskning, Utbildning
  Plats: Strandgatan 1b, ”Spelinstitutionen Campus Gotland”
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
 • 15:00 – 15:40
  Barnkonventionens genomförande i en tid av förändring
  Arrangör: UNICEF Sverige
  Ämne: Barn/ungdom
  Plats: Hamnplan, H200, ”FN-torget”
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning

ONSDAG 26 JUNI

 • 08:00 – 08:40
  Leva eller överleva – vad är skäligt?
  Arrangör: Sveriges Stadsmissioner, Bris, Svenska Röda Korset, Civilsamhällesarenan
  Ämne: Mänskliga rättigheter
  Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, ”Hörsalen”
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
 • 8.00-8.45
  Ny lagstiftning för skyddat boende: Hur tillgodoser vi barnens rättigheter i praktiken?
  Arrangör: Sveriges Stadsmissioner
  Ämne: Barn/ungdomar
  Plats: Barnrättstorget
  Evenemangstyp: Seminarium
 • 08:00 – 08:45
  Vem räddar civilsamhället?
  Arrangör: Spelalmedalen, Dataspelsbranschen, Sverok, Uppsala universitet
  Ämne: Demokrati, Barn/ungdom
  Plats: Strandgatan 1b, ”Spelinstitutionen Campus Gotland”
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
 • 08:00 – 10:00
  Svenska mervärden för stärkt konkurrenskraft, djurskydd, biologisk mångfald och antibiotika
  Arrangör: Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, World Animal Protection, Sverige, WWF, Världsnaturfonden
  Ämne: Mat, Hållbarhet
  Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”B 11 B-huset Uppsala universitet Cramérgatan 3”
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
 • 09:00 – 10:00
  Ungas finansiella hälsa – trygga livsval eller trendande livsstilsideal?
  Arrangör: Swedbank
  Ämne: Ekonomi, Utbildning
  Plats: Volters gränd 8, ”Volters Gränd 8”
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
 • 09:00 – 10:00
  Hur stoppar vi hundsmugglingen?
  Arrangör: Djurskyddet Sverige, Hundstallet
  Ämne: Djur/natur, Annat
  Plats: plats meddelas senare, ”Trädgården”
  Evenemangstyp: Debatt/panelsamtal
 • 10:00 – 10:50
  Anhöriga måste få bättre stöd
  Arrangör: Riksförbundet Attention
  Ämne: Vård och omsorg, Jämställdhet
  Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”E30”
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
 • 13:00 – 13:45
  Psykisk hälsa hos unga med svår/kronisk sjukdom – vilka är behoven och hur kan vården möta dem?
  Arrangör: Ung Cancer, Ung Diabetes
  Ämne: Vård och omsorg, Barn/ungdom
  Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
 • 13:00 – 13:55
  Från NPF-diagnos till bedömning av funktionsförmåga
  Arrangör: Riksförbundet Attention, Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet (KIND)
  Ämne: Integration/mångfald
  Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”E30”
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
 • 13:30 – 15:10
  Så kan en socialt hållbar bostadsförsörjning bli verklighet i Sverige
  Arrangör: Stockholms Stadsmission
  Ämne: Hållbarhet, Byggande
  Plats: Skeppsbron 24, Vallmo
  Evenemangstyp: Samtal
 • 15:00 – 16:45
  Unga tar plats – unga möter politiker
  Arrangör: ECPAT Sverige, BUFFF, Riksförbundet DHB, Erikshjälpen, Junis, Lilla Hjärtats vänförening, SOS Barnbyar, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Lex Tintin, RFSU, Sveriges Stadsmissioner
  Ämne: Barn/ungdom, Demokrati
  Plats: Hamnplan, H209
  Evenemangstyp: Debatt/panelsamtal
 • 15:30 – 16:15
  Havsbaserad vindkraft – var finns synergierna och var finns konflikterna?
  Arrangör: WWF, Östersjödagarna, Uppsala universitet
  Ämne: Energi, Klimat/miljö
  Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, ”E22”
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
 • 16:15 – 17:00
  Konsten, koden, kreativiteten – därför är dataspel en del av kulturen
  Arrangör: Spelalmedalen, Dataspelsbranschen, Sverok, Uppsala universitet
  Ämne: Kultur, Näringsliv
  Plats: Strandgatan 1b, ”Spelinstitutionen Campus Gotland”
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
 • 16:30 – 17:15
  Havsbaserad vindkraft – multianvändning
  Arrangör: OX2, WWF, Östersjödagarna, Uppsala universitet
  Ämne: Energi, Hållbarhet
  Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning

Torsdag 27 juni

 • 08.00-08.45
  Ny lagstiftning för skyddat boende: Utfall och utmaningar så här långt
  Arrangör: Sveriges Stadsmissioner
  Ämne: Barn/ungdomar
  Plats: Barnrättstorget
  Evenemnagstyp: Panelsamtal
 • 8.45-9.30
  Nya socialtjänstlagen – kommer barn och unga få bättre stöd?
  Arrangör: Maskrosbarn, Vision
  Ämne: Barn/ungdom, Mänskliga rättigheter
  Plats: Strandgatan 19, ”TCO-landet”
  Evenemangstyp: Debatt/panelsamtal
 • 09:00 – 09:45
  Så ger vi unga verktygen att stå emot radikaliseringsförsök online
  Arrangör: Spelalmedalen, Dataspelsbranschen, Sverok, Uppsala universite
  Ämne: Barn/ungdom, Säkerhet/försvar
  Plats: Strandgatan 1b, ”Spelinstitutionen Campus Gotland”
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
 • 09:45 – 10:30
  Glömda eller bortprioriterade – var är integrationssatsningarna på tjejerna?
  Arrangör: Kvinna till Kvinna
  Ämne: Jämställdhet, Integration/mångfald
  Plats: Strandgatan 19, ”TCO-landet”
  Evenemangstyp: Debatt/panelsamtal
 • 12:00 – 12:45
  De stora förlorarna i krisernas spår – om barnfattigdomen i Sverige
  Arrangör: Erikshjälpen, Hela Människan, Studieförbundet Bilda
  Ämne: Barn/ungdom, Mänskliga rättigheter
  Plats: S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, ”Newman/Bildascenen”
  Evenemangstyp: Samtal
 • 14:00 – 15:00
  En fullgod skolgång för alla – förebygg skolmisslyckanden utan ökad belastning i organisationen
  Arrangör: Utfallsfonden
  Ämne: Utbildning, Barn/ungdom
  Plats: Björngränd 12, ”Utfallsfondens Hus”
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
 • 14:00 – 15:00
  Finansiell hälsa och inkludering – en kraft som kan bryta utanförskap?
  Arrangör: Swedbank, Kompis Sverige
  Ämne: Ekonomi, Integration/mångfald
  Plats: Volters gränd 8, ”Volters Gränd 8”
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
 • 14:00 – 14:45
  Vad står på spel för djuren?
  Arrangör: Djurens Rätt
  Ämne: Djur/natur
  Plats: Kilgränd 1
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
 • 15:30 – 16:15
  Upphandling som kraftfullt verktyg för djuren
  Arrangör: Djurens Rätt
  Ämne: Djur/natur
  Plats: Kilgränd 1
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
 • 16:00 – 16:40
  Hur kan investerare, företag och civilsamhället jobba tillsammans mot våld och trakasserier?
  Arrangör: Kvinna till Kvinna, Swedfund
  Ämne: Jämställdhet, Ekonomi
  Plats: Donners plats 1, Donnerska huset, ”Civilsamhällesarenan, Hörsalen”
  Evenemangstyp: Debatt/panelsamtal
 • 16:30 – 17:20
  Har läkemedelsbristen kommit för att stanna, och hur prioriterar vi då?
  Arrangör: Svenska Diabetesförbundet
  Ämne: Vård och omsorg
  Plats: Slottsterrassen 6, ”Läkartidningen tält”
  Evenemangstyp: Debatt/panelsamtal

fredag 28 juni

 • 08:00 – 08:50
  Samhällets beredskap efter covid-19 – finns den?
  Arrangör: Virus- och pandemifonden
  Ämne: Forskning, Vård och omsorg
  Plats: Hamnplan 5, Nedre plan, ”Ingång från Cramérgatan”
  Evenemangstyp: Samtal
 • 08:40 – 09:30
  Varför behövs en VAB-reform för diabetesföräldrar?
  Arrangör: Svenska Diabetesförbundet
  Ämne: Vård och omsorg
  Plats: Slottsterrassen 6, ”Läkartidningen tält”
  Evenemangstyp: Debatt/panelsamtal
 • 09:00 – 09:50
  Kan sjukvården bota vår nya folksjukdom – postcovid?
  Arrangör: Virus- och pandemifonden
  Ämne: Vård och omsorg, Forskning
  Plats: Hamnplan 5, Nedre plan, ”Ingång från Cramérgatan”
  Evenemangstyp: Samtal
 • 09:00 – 10:30
  Svensk integration – bra på pappret, men vad krävs för att det ska fungera i verkligheten?
  Arrangör: Kompis Sverige
  Ämne: Integration/mångfald
  Plats: Volters gränd 8
  Evenemangstyp: Seminarium/föreläsning
 • 10:00 – 10:50
  Har vi försvar mot virus som vapen? Och finns virus med i beredskapsplanen?
  Arrangör: Virus- och pandemifonden
  Ämne: Säkerhet/försvar, Forskning
  Plats: Hamnplan 5, Nedre plan, ”Ingång från Cramérgatan”
  Evenemangstyp: Samtal
 • 10:15 – 11:00
  Med rättigheter kommer skyldigheter – vad behöver din hund?
  Arrangör: Hundstallet
  Ämne: Djur/natur, Hållbarhet
  Plats: Strandvägen, H517, ”Alla röster ska höras”
  Evenemangstyp: Debatt/panelsamtal