Kostnadsökningar i fokus under årets Fundraising Live

För sjunde gången i ordningen anordnade Civil Society Media den 22 februari Fundraising live i välbesökta lokaler på Royal College of Physicians i London, med Giva Sverige på plats. Som ett tungt överhängande moln över konferensen och dess olika delar låg de kostnadsökningar som det brittiska samhället, och därmed ideella organisationer, drabbas hårt av i nuläget. ”Cost of living”-krisen gör att många organisationer behöver öka sina intäkter för att möta de ökande behoven, samtidigt som insamlingsklimatet är minst lika tufft som i början av pandemin.

EFA:s rapport 2022 nonprofit pulse, som släpptes i januari 2023 och behandlade utvecklingen i ideell sektor under föregående år, visade tydligt att Brittiska ideella organisationer i större utsträckning än sina europeiska kollegor känner av kostnadsökningarna i samhället, både genom ett ökat behov och ett minskat givande. Och även om kostnadsökningarna inte var ett specifikt fokus under Fundraising live, var det ett tydligt underliggande tema för många av föreläsningarna.

Konferensen startade med en paneldiskussion bestående av representanter för fyra brittiska ideella organisationer, som tillsammans fick försöka beskriva hur läget ser ut just nu och vilka utmaningar det gör att de behöver fokusera på. Paul Amadi, chief supporter officer på brittiska Röda korset, beskrev till exempel utmaningen med att prioritera det rent kommunikativa när så mycket pågår samtidigt, både internationellt med till exempel jordbävningen i Syrien och Turkiet, men också alla de insatser som de bedriver på hemmaplan. Emma Revie, chief executive på Trussell Trust som stödjer runt 1400 butiker med matutdelning runt omkring i Storbritannien, vittnade om ett behov som ökat lavinartat. Ett genomgående tema som Emma belyste, och övriga panelen stämde in i, är balansen mellan att egentligen inte vilja behöva finnas till, samtidigt som behoven för den hjälp organisationen erbjuder kraftigt ökar. Framförallt hur man kan och bör prata om det med egna anställda och volontärer, som riskerar att försöka sträcka sig längre än vad som är möjligt för den egna förmågan i sin välvilja i att möta det växande behovet, och därmed ligger i farozonen för att bränna ut sig.

Fokus på teknik och nya medier
Övriga föreläsningar på konferensen fokuserade på tre huvudområden; events, community and individual giving; governance and strategy och charity technology och avhandlade en mängd intressanta ämnen, som till exempel användandet av influencers för att få ut ett budskap, trender och benchmarks inom individuellt givande och hur man kan arbeta iterativt med kvalitativa intervjuer för att ta fram nya produkter/koncept.

– Det är tydligt att den ideella sektorn i Storbritannien, precis som i övriga Europa, har fått ta strid efter strid under de senaste åren och upplever stora utmaningar. Samtidigt finns det väldigt mycket att lära sig av hur brittiska organisationer använder sig av de olika nya möjligheter som tillkommer med ett förändrat medialandskap, säger Giva Sveriges analytiker Mårten Palmefors.