Möjligt trendbrott för insamling av gåvor 2018

Trendbrott insamling av gåvor Bilden visar andel av organisationerna i undersökningen som uppger ökning respektive minskning av gåvor i förhållande till föregående år.

Prognosen för insamling av gåvor till ideella organisationer under 2018 är i nivå med föregående år. Det innebär ett möjligt trendbrott då det för första gången på 12 år inte sker en ökning totalt sett av gåvor och donationer. Privatpersoner är fortsatt generösa och även bland organisationer som minskar sin insamling av gåvor är prognosen för allmänhetens givande positiv.

Enkäten är gjord bland FRII:S största medlemsorganisationer och prognosen bygger på preliminära insamlingsresultat för 2018 från de medlemmar som samlar in 50 miljoner kronor eller mer per år. Utifrån detta kan FRII konstatera att den totala insamlingen av gåvor verkar vara i nivå med 2017 då 8,7 miljarder kronor samlades in av medlemsorganisationerna. 70% av de tillfrågade medlemsorganisationerna ökade sin insamling av privatpersoner förra året. Det är med andra ord gåvor från privatpersoner som bidrar till att bibehålla givandet på samma nivå som 2017.

– Det är mycket positivt att organisationerna fortsatt skapar engagemang bland människor i Sverige för viktiga ändamål som kan bidra till ett bättre samhälle. Däremot är det oroande om insamlingen av gåvor ligger stilla då ideella organisationer spelar en central roll för ett öppet och demokratiskt samhälle där bred och varaktig finansiering är en förutsättning. För att bättre kunna bedöma utvecklingen ser vi fram emot de definitiva insamlingssiffrorna som publiceras i maj, säger FRIIs generalsekreterare Charlotte Rydh.

I slutet av maj lanserar FRII sin årliga rapport med en mer omfattande analys av ideella sektorns insamlingsstatistik. Den rapporten omfattas alla FRII:s närmare 160 medlemmar.

Ta del av all data från pressmeddelandet här.