NOD – en arena för samverkan och ökad förståelse

NOD logga

I februari 2018 undertecknade representanter från regering och civilsamhället en överenskommelse i syfte att fördjupa och bredda dialogen aktörerna emellan. Den nya strukturen för samverkan som nu har tagit form heter NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regering och det civila samhället). FRII är sedan årsskiftet invald som en del av styrgruppen som ska leda NODs arbete framåt.

Karin Neuhaus, kanslichef NOD
Karin Neuhaus, kanslichef NOD

NOD verkar på nationell nivå och det centrala i uppdraget är att öka samverkan mellan den offentliga parten och civilsamhället samt öka förståelsen parterna emellan.  Karin Neuhaus, kanslichef på NOD beskriver NOD som en plattform som kan facilitera och förbättra förutsättningarna för samverkan. NOD kan bidra med kunskap och fungera som en brygga mellan två parter som kommer från olika håll och ofta skiljer sig i både karaktär och logik.
– Jag vill att båda parter i ökad utsträckning ska se potentialen i NOD och utnyttja den så som den bäst behövs, säger Karin Neuhaus. Vi är en möjliggörare och står för arenan, men det är parterna som ska göra jobbet.  

Breddad träffyta
Sedan årsskiftet är FRII, tillsammans med andra representanter från civilsamhället och regeringen, en del av styrgruppen för NOD. Karin Neuhaus ser att FRII kommer att bidra med nya perspektiv och till en ökad träffyta i civilsamhället då flera av FRIIs medlemsorganisationer inte finns representerade i NOD på annat vis. En ökad träffyta ger regeringen en större förståelse för civilsamhällets kapacitet, utmaningar och omfattning.  

Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare Teskedsorden och ledamot i FRIIs styrelse
Lovisa Fhager Havdelin,

Ta chansen att påverka
Som en del av styrgruppen för NOD får FRII och alla medlemsorganisationer nu ökade möjligheter till samverkan med regering och även andra aktörer i civilsamhället. Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare för Teskedsorden och ledamot i FRIIs styrelse, är FRIIs representant i styrgruppen. Hon ser mycket positivt på utökade påverkansmöjligheter.
– Det är bra att den här typen av forum möjliggörs av regeringen och det är viktigt att vi i civilsamhället tar vara på det, säger hon. Lovisa Fhager Havdelin uppmuntrar också fler från civilsamhället att ta vara på de samverkansmöjligheter som erbjuds.
– Ges det tillfälle till dialog och samverkan så tveka inte att ta det.

Från punktinsatser till kontinuitet
NOD ska bidra till att skapa strukturer och kontinuitet i samverkan. Att samverkan mellan regering och civilsamhälle fungerar är i grunden en demokratifråga menar kanslichef Karin Neuhaus. Det fria och starka civilsamhället är en demokratibärare och NOD är en viktig aktör som kan bidra till att utnyttja partens fulla kapacitet.
– Jag ser framemot att NOD framöver kommer att bli en än mer självklar arena för möten, dialog och samverkan där civilsamhällets bredd och fulla kapacitet synliggörs.  

Text: Josefiina Ben Azzouz