Ny medlem: Ericastiftelsen

Anna Norlén är verksamhetschef och rektor för stiftelsen (foto: Hanna Källebo Neikter)

Vi välkomnar Ericastiftelsen som ny medlem och passar på att ställa ett par frågor till verksamhetschef och rektor Anna Norlén.

Vilka är Ericastiftelsen?

Ericastiftelsen hjälper barn och unga genom att alltid lyssna och se deras situation ur flera perspektiv. Vi hjälper dem utifrån att alla är unika individer i unika situationer. Vårt övergripande mål är att stärka barns och ungas förmåga att leva ett värdigt liv. För att uppnå detta kombinerar Ericastiftelsen högre utbildning, stöd och behandling samt forskning och metodutveckling med fokus på barn och unga med psykiska besvär och/eller bristande psykisk funktion.

Ericastiftelsen strävar efter att vara en röst för de barn och unga som hamnar eller riskerar att hamna utanför samhällets stödsystem. Vi står upp för och värnar barns och ungas rättigheter, delaktighet och inflytande. Ericastiftelsen vågar ifrågasätta och utmana normer, stigman och tabun som omger barn, unga och psykisk ohälsa.

Vi är en organisation som har stor erfarenhet av att arbeta med de riktigt komplicerade frågorna och är specialiserade mot bland annat allvarliga psykiska besvär, trauma och svåra påfrestningar, våld i nära relationer, sexuella övergrepp och suicidrisk.

Vad hoppas ni att få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

Ericastiftelsen står inför flera framtida utmaningar som kräver ett omtag på hur vi finansierar vår verksamhet; det är en tuff situation för många av oss mindre organisationer som arbetar med idéburen vård och omsorg. Därför är det viktigt för oss att arbeta med insamling av gåvor och bidrag både smart och strategiskt.

Ericastiftelsen står inför flera framtida utmaningar som kräver ett omtag på hur vi finansierar vår verksamhet; det är en tuff situation för många av oss mindre organisationer som arbetar med idéburen vård och omsorg.

Som ny insamlingsaktör och ny medlem i Giva Sverige ser vi fram emot att dela erfarenheter, få nya kunskaper, få nya kontakter och hitta möjliga samarbeten. Vi är en liten organisation och ensamma har vi inte så stora muskler, men tillsammans med Giva Sverige och er andra medlemmar ser vi hur vi kan flexa musklerna ytterligare och få nya superkrafter.