Ny medlem: Framtidsjorden

Vi välkomnar Framtidsjorden och har ställt några frågor till Tobias Linghag som är verksamhetsledare.

Vilka är Framtidsjorden??

Framtidsjorden är en svensk förening men även ett nätverk av organ.
Framtidsjorden är ett ideellt nätverk av organisationer som verkar för socialt och miljömässigt hållbar förändring. Vi och våra medlemmar folkbildar och organiserar småskaliga jordbrukare, matkonsumenter, urfolk och blivande lokala ledare i Latinamerika, Sydasien och Sverige. Med grundprinciperna ekologi, samarbete och självtillit vill vi se ett fungerande samspel mellan människa och natur idag och för kommande generationer. Tillsammans säkerställer dessa principer en rättvis klimatomställning i enlighet med de Globala målen och Agenda 2030.

Vad hoppas ni få ut av medlemsskapet i Giva Sverige?

Vi ser fram emot det kunskapsutbyte som finns inom Giva Sverigeoch som kan göra våra system bättre. De kurser och seminarier som ges inom Giva Sverige kommer vara givande för oss som inte haft en stor insamling tidigare. Vi ser även medlemskapet som ett kvitto på att vi är en organisation med bra intern styrning och kontroll vilket ger oss än mer legitimitet som organisation vid framtida insamlingar.