Ny medlem: Fredens Hus

Vi välkomnar Fredens Hus som ordinarie medlemmar i Giva Sverige

Fredens Hus är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som samlar och förmedlar kunskap i fredsfrågor, i syfte att i Dag Hammarskjölds anda arbeta för ett fredligt samhälle där allas lika värde respekteras. Genom utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet med fokus på barn och unga jobbar de för social hållbarhet. Organisationen utför fredsarbete på gräsrotsnivå för att främja jämställdhet, motverka rasism och intolerans och att träna konflikthantering och aktivt medborgarskap.

”Vi känner att vi har uppnått en tillräcklig mognad inom organisationen för att skala upp vår insamlingsverksamhet och vi hoppas och tror att Giva Sverige ska hjälpa oss med den resan. Vi ser medlemskapet som ett kvitto på bra intern kontroll och styrning och som en möjlighet att bredda vårt nätverk. Framöver ser vi fram emot att utforska Giva Sveriges utbildningar och ta del av andra organisationers kunskaper och erfarenheter” säger verksamhetschef Jesper Magnusson.