Ny medlem: Ingenjörer utan gränser

Caroline

Vi välkomnar Ingenjörer utan gränser och har ställt några frågor till Caroline Bastholm som är generalsekreterare på organisationen.

Vilka är Ingenjörer utan gränser?

Ingenjörer utan gränser är en volontärsdriven organisation som sedan 2007 arbetar med humanitär ingenjörskonst för att engagera, inspirera och förena människor till att tillsammans bygga en hållbar framtid.
Ingenjörer utan gränser arbetar både i Sverige och runt om i världen med projekt som ämnar att stärka lokala samhällen på ett hållbart och långsiktigt sätt. Projekten bidrar till att förbättra livsviktiga funktioner så som tillgång till utbildning, energi och rent vatten, så väl som att stärka jämlikhet, social integration av nyanlända ingenjörer och att inspirera unga till högre utbildning.
Ingenjörer utan gränser anser att alla har rätt att förbättra sin levnadsstandard och strävar efter att tillhandahålla medel och resurser för människor att göra det. Projekten drivs till största del av volontärer och lokalgrupper runtom i Sverige, i samarbete med lokala aktörer och kompetensrika representanter från branschen.

Vad hoppas ni få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

Vi hoppas och tror att medlemskapet i Giva Sverige kommer att hjälpa oss att utveckla vår insamlingsverksamhet, vår interna kvalitetsstyrning och vår effektmätning. Vi ser fram emot att utforska de utbildningar och det stödmaterial som finns hos Giva Sverige. Vi ser också framför oss att medlemskapet kommer att hjälpa oss att bredda vårt nätverk av
organisationer att dela erfarenheter med, och hitta samarbeten med organisationer som kan leda till att vi tillsammans kan uppnå än större effekt än var för sig