Ny Medlem: Medveten Konsumtion

Vi välkomnar Medveten Konsumtion och har ställt några frågor till Sofia Säljö, engagemangs- och insamlingsansvarig på organisationen.

Vilka är Medveten Konsumtion?

Vi är en liten förening med ett stort uppdrag. Vi jobbar med att skapa medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld. Vi lägger fokus på inspiration, kunskap och hjälper konsumenter att hitta praktiskt genomförbara förändringar. Vi sprider kunskap genom workshops, föreläsningar och utbildningar. Vi driver också Ekoguiden som recenserar verksamheter i hela landet samt Cirkuläralistan där vi lyfter företag med cirkulär inriktning.

Vad hoppas ni att få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

Det är otroligt viktigt för oss att våra givare kan vara säkra på att vi förvaltar deras förtroende på allra bästa sätt. Vi hoppas att medlemskapet i Giva Sverige ska ge oss det stöd vi behöver för att göra just det.