Ny medlem: Ny Gemenskap

Jan Erholm, administrativ chef på Ny Gemenskap, får besök av ministern Amanda Lind

Vi välkomnar Ny Gemenskap och har ställt några frågor till Henrik Östman, insamlingschef på organisationen.

Vilka är Ny Gemenskap?

Ny Gemenskap är en medlemsförening som i över femtio år har arbetat för att medmänniskor i social utsatthet i Stockholm ska få ett bättre liv. Ingen ska ställas åt sidan, ingen ska kallas avvikande, alla ska accepteras på sina egna villkor.
Tillsammans med Stockholms Stad och andra organisationer samarbetar vi för att skapa ett bättre samhälle. Vårt arbete utgår från fem stycken Kaféer där vi finns med mat, gemenskap, stöd och vägledning.
Vi ser att alla människor har sina erfarenheter av livet. Att kunna dela det med en annan person är kärnan i vad Ny Gemenskap vill vara och förmedla. Vi tror att om alla bidrar med sina erfarenheter av livet så bryts barriärer mellan människor ned. En kopp kaffe och en macka, värme, ett samtal och en dusch är vad vi kallar medmänsklighet i praktiken.

Vi arbetar också med att koordinera boenden på de olika natthärbärgen som finns i Stockholm för EU-migranter, driver kören Gatans röster för hemlösa och under de kallaste nätterna på vintern öppnar vi i samarbete med olika kyrkor akutboendet Extra Kalla Nätter.

Vad hoppas ni att få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

Ny Gemenskap är som sagt en organisation med över femtio års erfarenhet. Men vi är ganska nya på att på ett strategiskt sätt samla in pengar. Hösten 2020 började vi med ett arbete vars mål är att öka intäkterna från allmänheten, näringslivet och olika stiftelser. Vi har anställt en person dedikerad för att ta fram- och implementera den strategin. Vi ser medlemskapet i Giva Sverige som en del i vårt strategiarbete.

Vår förhoppning på medlemskapet i Giva Sverige är naturligtvis att få vara med och dela erfarenheter med övriga medlemmar. En annan aspekt av medlemskapet är att inhämta kunskap på områden som vi saknar erfarenhet av; till exempel testamenten. Samt naturligtvis att vara en del av den stora grupp av organisationer som arbetar för att stärka insamlingen av pengar i Sverige till civilsamhället.