Ny medlem: Ronald McDonald Barnfond

Vi välkomnar Ronald McDonald Barnfond och har ställt några frågor till Lisa Palm Danielsson som är generalsekreterare på organisationen.

Vilka är Ronald McDonald Barnfond?

Vi är en stiftelse med ändamål att stötta familjer med svårt sjuka barn. Vi gör det genom att bygga Ronald McDonald Hus där familjer med svårt sjuka barn kan bo under tiden det sjuka barnet vårdas på sjukhuset intill. Vi är så nära ett hem man kan komma. Så nära ett sjukhus man behöver vara.

Vad hoppas ni få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

Giva Sverige har kunskap och lärdomar som vi hoppas kunna få inspiration och hjälp från vid planering och genomförande vid olika typer av insamlingsaktiviteter. Vi hoppas också att medlemskapet kan öppna upp för kontakter och dialoger med andra organisationer.