Ny medlem: SIFU Sveriges Insamlingsstiftelse För Utbildning

Vi välkomnar vår senaste instegsmedlem SIFU Sveriges Insamlingsstiftelse För Utbildning och har ställt några frågor till Marie Cervin, ordförande på organisationen.

Vilka är SIFU Sveriges Insamlingsstiftelse För Utbildning?

– SIFU Sveriges Insamlingsstiftelse För Utbildning är en registrerad insamlingsstiftelse som vill bidra till utbildningar som ger arbete och trygghet. Vi arbetar med alla människor men fokuserar särskilt på dem som befinner sig och riskerar att hamna utanför samhället och de som lever i socioekonomiskt svaga områden. SIFU utgår från människor kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.

SIFU styrelse består av personer med olika bakgrund och kompetens från utbildningssektorn, tvångsvården, näringslivet och den civila marknaden. Samtliga personer i styrelsen är pedagoger och verkar eller har verkat inom ledande befattningar.

Vad hoppas ni att få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

– Genom vårt medlemskap i Giva Sverige så hoppas vi på ökad kunskap och förståelse om insamling genom deras utbildningar. Vi tror också att omvärlden känner sig tryggare genom vårt medlemskap när vi kan verka inom ”Tryggt Givande”. Samverkan och intressanta givande möten med andra aktörer inom Giva Sverige tror vi kan både inspirera och kompetensöka vår verksamhet.