Ny medlem: Storasyster

Vi välkomnar Storasyster och har ställt några frågor till Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare på organisationen.

Vilka är Storasyster?

– Storasyster är en ideell organisation som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Vi erbjuder stöd och hjälp till utsatta och verkar även kunskapshöjande genom preventivt och opinionsbildande arbete. Storasyster består av 9 anställda och 140 volontärer, och tillsammans tar vi emot omkring 2500 personer årligen som varit eller är utsatta för sexuella övergrepp av olika slag. Vi erbjuder såväl medmänskligt som professionellt stöd, och ger även stöd till anhöriga till utsatta.

Vad hoppas ni att få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

– Vi hoppas genom medlemskapet i Giva Sverige få ett större nätverk inom det svenska civilsamhället, och även få kunskap och information att förbättra vårt insamlingsarbete. Vi ser fram emot att delta i Giva Sveriges utbildningar om kommunikation och insamling, och hoppas att vi genom att vara medlemmar i Giva Sverige och ha märkningen ”Tryggt givande” får ett ökat förtroende från våra givare.