Ny medlem: Synskadades Riksförbund

Vi välkomnar Synskadades Riksförbund och har ställt några frågor till organisationens ordförande Niklas Mattsson.

Vilka är Synskadades Riksförbund?

M– Synskadades Riksförbund, SRF, är en ideell intresseorganisation som arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. SRF sprider kunskap, skapar gemenskap och arbetar ständigt med att påverka beslutsfattare för att samhället ska bli så tillgängligt och jämlikt som möjligt.

Vad hoppas ni få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

– Ett medlemskap i Giva Sverige är en kvalitetsstämpel som vi är stolta över och som är en extra trygghet för dem som vill stödja vårt arbete med en gåva. Vi ser fram emot att ta del av Giva Sveriges nätverk, aktiviteter och kunskap, och fortsätta utvecklas som organisation.