Ny medlem: Terrafem

Vi välkomnar Terrafem och har ställt några frågor till organisationens verksamhetsledare Bernardita Nunez.

Vilka är terrafem?

Terrafem är ett nätverk med kvinnor och för kvinnor med olika bakgrund och kunskaper som för tjugotvå år sedan tog initiativ till en förening som skulle driva en jourtelefon för våldsutsatta kvinnor. Vi började med 20 språk och idag kan vi stötta kvinnor på mer än 70 språk. Vi erbjuder emotionellt stöd, juridisk rådgivning, skydd för unga kvinnor och kvinnor och deras barn. Vi erbjuder även lägenheter till kvinnor som behöver lämna ett skyddat boende och väntar på ett nytt hem.

Vi arbetar även förebyggande genom att informera om kvinnors rättigheter i Sverige och den svenska jämställdhetspolitiken.

Vad hoppas ni få ut av medlemskapet i giva sverige?

Vi hoppas ta del av de stora erfarenheter och expertis som medlemmarna i Giva Sverige har och dela med oss våra erfarenheter.
Vi vill även bidra till att det civila samhället växer sig starkare och oberoende.  Idag mer än någonsin behövs ideella organisationer som stärker arbetet för jämlikhet, fred, klimatet, mänskliga rättigheter som också är kvinnors rättigheter. Vi frivilliga organisationer är garanter i vårt land och i världen av demokrati, att rättigheter respekteras och att kvinnor har rätt till ett liv utan våld.