Ny medlem: Trygga Barnen

Vi välkomnar Trygga Barnen och har ställt några frågor till organisationens generalsekreterare Malin Böhmer.

– Vilka är TRygga Barnen?

Trygga Barnen är en barnrättsorganisation som stöttar barn och unga som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk. Vår vision är att alla barn får det stöd och den trygghet de har rätt till. De som jobbar i Trygga Barnens stödverksamhet har egna erfarenheter av att vara anhörig till någon med missbruk och psykisk ohälsa.

Trygga Barnen erbjuder stödchatt via Snapchat samt gruppträffar, enskilda samtal och aktiviteter i Stockholm. Vi finns runt om i hela landet genom våra ca 80 Hjältar. Våra Hjältar fungerar som en länk mellan barnen och stödet i den kommun som Hjälten verkar.

För att barn och unga ska hitta till oss och till våra aktiviteter behöver vi synas och finnas där barnen finns. Det gör vi bland annat genom att föreläsa på skolor och berätta om våra egna bakgrunder, som barn i liknande situationer kan relatera till. Genom att synas i skolor kan vi också fånga upp barn och unga som behöver stöd gällande en vän. Vi erbjuder även föreläsningar vuxna.

– Vad hoppas ni få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

Vi ser medlemskapet i Giva Sverige som en kvalitetsstämpel och en plattform för att utveckla vår insamling för att kunna ta organisationen vidare och möta den ökande efterfrågan från barn och unga. Vi hoppas att Giva Sverige blir en kunskapsbank och ett viktigt forum för både utbildning och påverkan.