Ny medlem: Umeå Stadsmission

Vi välkomnar Umeå Stadsmission och har ställt några frågor till Johan Tovetjärn som är direktor på organisationen.

Vilka är Umeå Stadsmission?

Umeå stadsmission är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening som har till ändamål att utifrån en kristen värdegrund verka för att ge utsatta människor möjlighet att förbättra hela sin livssituation. Genom ett diakonalt arbete som bygger på professionalism, tillgänglighet och samverkan ska Stadsmissionen stödja den enskilda människan att bygga upp en tro på sig själv, få tillit till sin egen förmåga och att bli delaktiga i samhället.

Våra grundverksamheter är i dagsläget:
Kumulus – stödsamtal och aktiviteter till barn och unga vars föräldrar är frihetsberövade
Skyddat boende – skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk
Öppet hus & kök – en mötesplats öppen för alla, med möjlighet samtal och social samvaro men även strukturerad hjälp ut ur utsatthet. Här sker även hjälp för de som lever i matfattigdom.
Akutboendet – ett härbärge för hemlösa hemmahörande i Umeå kommun.

Vad hoppas ni få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

Vi ser medlemskapet i Giva Sverige som en kvalitetsstämpel, och hoppas att det kommer gör att ännu fler väljer att skänka till oss. Utöver det så hoppas vi på att genom Giva Sverige få ingå i olika slags sammanhang och nätverk med likasinnade organisationer.