Ny medlem: Virus- och pandemifonden

Vi välkomnar Virus- och pandemifonden – Svenska Sällskapet för Virologi och har ställt några frågor till Johan Nordgren som är styrelseledamot.

Vilka är Virus- och pandemifonden??

Virus- och pandemifonden är en ideell organisation vars vision är en frisk värld fri från virussjukdomar. Pandemin har visat vilket underläge vi befinner oss i gällande kunskap om virus. Men också vilken skillnad kunskap faktiskt kan göra för människors hälsa. Pandemifonden vill stärka svensk forskning om virus, upplysa om virussjukdomars påverkan på samhälle och hälsa, hindra nästa virusorsakade pandemi, och rädda liv. Bakom organisationen står fler än 250 virusforskare i Sverige.

Vad hoppas ni få ut av medlemsskapet i Giva Sverige?

Vi ser fram emot att kunna ta del av den kunskap inom givande som Giva Sverige besitter. För oss som nystartad organisation och med målet att göra skillnad för människor i stor skala kommer goda råd på vägen bli otroligt värdefullt. Vi hoppas också få träffa och utbyta erfarenheter med andra organisationer som gått igenom samma resa.